Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp

Nội dung cuốn sách này gồm: Thực trạng về nhà ở cao tầng tại đô thị; Quá trình vận hành, sử dụng; Những kết luận và khuyến nghị đối với con người sống tại nhà ở cao tầng; tài liệu văn bản pháp lý, quy định trong thiết kế, xây dựng nhà ở cao tầng.

Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp

Nguyễn Huy Hoàng

Xây dựng

2022

Tóm tắt

Vấn đề nhà ở đô thi nói chung, nhà ở cao tầng trong đô thị được nhiều người quan tâm nghiên cứu trên những phương diện như: quy hoạch, kiến trúc, xã hội học, Phòng cháy chữa cháy… những nguy cơ tiềm ẩn của những vấn đề khác như áp lực về giao thông đô thị, nhà ở cao tầng tác động đến hạ tầng kỹ thuật tại khu vực, không gian cộng đồng trong khối công trình nhà ở cao tần, việc an toàn cháy nổ với buồng chống cháy – tầng chống cháy- thang máy cứu hỏa trong nhà ở cao tầng, đời sống của cư dân ở trên các tầng cao với những tác động về sức khỏe tầm thần, tâm lý…

Nội dung cuốn sách này gồm: Thực trạng về nhà ở cao tầng tại đô thị; Quá trình vận hành, sử dụng; Những kết luận và khuyến nghị đối với con người sống tại nhà ở cao tầng; tài liệu văn bản pháp lý, quy định trong thiết kế, xây dựng nhà ở cao tầng.

Trích dẫn

Nguyễn Huy Hoàng. Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp. Xây dựng, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải phápLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc
Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải phápLuật bảo vệ môi trường và công tác bảo vệ môi trường đối với các tổ chức, cơ quan, ban ngành.Văn hóa các dân tộc thiểu số: Những giá trị đặc sắc

Mã QR

Nhà ở cao tầng trong đô thị sử dụng - những nguy cơ tiềm ẩn - giải pháp

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:01 27/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

How management teams can have a good fight

Thứ Hai, 14:52 27/03/2023

The Bedford Guide For College Writers with reader, research manual, and handbook

Thứ Hai, 14:26 27/03/2023

How to be happy at work

Thứ Hai, 14:23 27/03/2023

How to buy real estate ovwrseas

Thứ Hai, 14:13 27/03/2023

How to speak money : The language and knowledge you need now

Thứ Hai, 14:05 27/03/2023

Video giới thiệu