Innovations in learning technologies for English language teaching

Emeging technologies, emerging minds: digital innovations within the primary sector; Integrating technology into secondary English language teaching; Technology and adult laguage teaching; Technology - integrated English for Specific Purposes lessons: real-life language, tacks, and tooks for professionals; English for Academic Purposes; A practice-based exploration of technology enhanced assessment for English language teaching; Developing and extending our understanding

Innovations in learning technologies for English language teaching

Gary Motteram

British Council

2013

Abstract

Innovations in Learning Technologies for English Language Teaching starts by considering the following contexts of language learning: primary, secondary and adult learners, then different specialist areas: Business English, English for Specific Purposes and English for Academic Purposes, and finally the assessment of language using technology. Each chapter embeds a number of real-life case studies into a framework of research. The chapters show some of the development of the field, and a wide range of technologies is covered.

(https://www.teachingenglish.org.uk/)

Contents:

Emeging technologies, emerging minds: digital innovations within the primary sector;

Integrating technology into secondary English language teaching;

Technology and adult laguage teaching;

Technology - integrated English for Specific Purposes lessons: real-life language, tacks, and tooks for professionals;

English for Academic Purposes;

A practice-based exploration of technology enhanced assessment for English language teaching;

Developing and extending our understanding

Citation

Gary Motteram. Innovations in learning technologies for English language teaching. British Council, 2013.

Collection

Ngành THẠC SĨ NGÔN NGỮ ANH

Related document

 Innovations in learning technologies for English language teachingIdeas and Options in English for Specific PurposesSuccessful nonverbal communication: Principles and applications
Innovations in learning technologies for English language teaching
Ideas and Options in English for Specific PurposesSuccessful nonverbal communication: Principles and applications

QR code

Innovations in learning technologies for English language teaching

Content

  • Thứ Tư, 07:45 04/05/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Validity: Theoretical development and integrated arguments

Thứ Tư, 07:31 04/05/2022

Exploring Language Assessment and Testing: Language in Action

Thứ Tư, 07:26 04/05/2022

Nhà Máy Nhiệt Điện Tập 2

Thứ Ba, 23:56 03/05/2022

Giáo trình Hệ thống truyền động thủy lực và khí nén

Thứ Ba, 23:47 03/05/2022

Rơle số: Lý thuyết và ứng dụng

Thứ Ba, 23:16 03/05/2022