Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai

Cuốn tài liệu “Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai” được biên soạn dưới dạng một hướng dẫn kỹ thuật, bao gồm các loại hình thiên tai ....

Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng

Xây dựng

2014

Tóm tắt

Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiên tai, do vị trí địa lý và đặc điểm địa hình, nước ta phải chịu hầu hết các loại thiên tai như: bão tố, lũ lụt, lốc xoáy, động đất,…đã tác động trực tiếp đến nhà cửa, các công trình xây dựng và các kết cấu hạ tầng kỹ thuật khác ở cả nông thôn và thành thị.

Tốc độ phát triển kinh tế và công nghiệp hoá ở Việt Nam đã làm thay đổi diện mạo và tiềm lực của đất nước. Song, cũng gây áp lực lên các cơ sở hạ tầng của nông thôn và thành thị vốn đã quá tải. Để giảm thiểu rủi ro do thiên tai gây ra một cách hiệu quả ở nước ta, cần phải tiến hành các biện pháp một cách đồng bộ từ công tác quy hoạch, thiết kế, xây dựng và các giải pháp ứng xử hài hoà thân thiện môi trường, đồng thời phải tăng cường quản lý một cách khoa học, nhằm bảo đảm các nguồn tài nguyên rừng, hệ thống sông, hồ và biển.

Cuốn tài liệu “Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai” được biên soạn dưới dạng một hướng dẫn kỹ thuật, bao gồm các loại hình thiên tai như: bão tố, lũ lụt, động đất và các biện pháp công trình như quy hoạch phòng chống lũ lụt và triều cường, thiết kế nhà và công trình phòng chống bão và động đất, thiết kế các công trình thuỷ lợi phòng chống thiên tai và sửa chữa công trình sau thiên tai.

Nội dung chính của cuốn sách gồm:

1. Thiên tai và các tác động của thiên tai.

2. Quy hoạch phòng chống thiên tai.

3. Hướng dẫn thiết kế nhà và công trình phòng chống thiên tai.

4. Thiết kế công trình thuỷ lợi phòng chống thiên tai.

Trích dẫn

Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng. Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai, Xây dựng, 2014

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngànhTinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành

Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

Mã QR

Hướng dẫn xây dựng phòng chống thiên tai

Nội dung

  • Thứ Ba, 10:52 22/11/2022