Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành

Tài liệu trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học: Môt số hướng tiếp cận lý thuyết đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Thực trạng quản lý nghiên cứu khoa học tại Viện khoa học xã hội Việt Nam: Viện Khoa học xã hội Việt Nam - tổ hợp các viện nghiên cứu quốc gia về Khoa học xã hội và nhân văn; thực trạng quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ quan nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hiện nay...

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành

Nguyễn Thế Hưng

Nxb. Khoa học Xã hội

2010

Tóm tắt

Tài liệu trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học: Môt số hướng tiếp cận lý thuyết đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học. Thực trạng quản lý nghiên cứu khoa học tại Viện khoa học xã hội Việt Nam: Viện Khoa học xã hội Việt Nam - tổ hợp các viện nghiên cứu quốc gia về Khoa học xã hội và nhân văn; thực trạng quản lý nghiên cứu khoa học tại các cơ quan nghiên cứu khoa học ở Việt Nam hiện nay; thực trạng quản lý nghiên cứu khoa học và công tác quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam; những nguyên nhân yếu kém trong quản lý khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Giải pháp đổi mới phương thức quản lý nghiên cứu khoa học tại Viện khoa học xã hội Việt Nam: Đánh giá vai trò của quản lý nghiên cứu khoa học trong phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học; giải pháp đổi mới phương thức quản lý nghiên cứu khoa học trong việc phát triển các hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

Trích dẫn

Nguyễn Thế Hưng. Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành , Nxb. Khoa học Xã hội, 2010.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngànhEssentials of patents Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành

Essentials of patents

Essentials of physical anthropology : Discovering our origins

Mã QR

Đổi mới phương thức quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học tại các viện nghiên cứu đa ngành

Nội dung

  • Thứ Sáu, 16:23 18/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cẩm nang Quản lý

Thứ Sáu, 16:18 18/11/2022

ストーリーで覚える漢字300 英語・インドネシア語・タイ語・ベトナム語版 = 300 chữ kanji để học trong truyện phiên bản tiếng Anh / In nesia / Thái / Việt

Thứ Sáu, 16:11 18/11/2022

Giáo trình Đàm phán thương mại quốc tế

Thứ Sáu, 16:10 18/11/2022

Tinh thần doanh nhân khởi nghiệp và sự đổi mới

Thứ Sáu, 15:58 18/11/2022

HBR's 10 Must Reads 2018: The definitive management idies of the year from Harvard Business Review

Thứ Sáu, 15:57 18/11/2022

Video giới thiệu