Hướng dẫn thiết kế công việc

Nội dung cuốn sách được xây dựng theo cấu trúc của nghiên cứu thiết kế công việc bắt đầu với việc xác định mục tiêu nghiên cứu, quy trình thiết kế công việc, chuẩn hóa công việc, nghiên cứu thời gian và các trường hợp nghiên cứu thực tế.

Hướng dẫn thiết kế công việc

Đỗ Ngọc Hiền

ĐHQG TPHCM

2017

Tóm tắt

Tài liệu này cung cấp những hướng dẫn cần thiết, cơ bản, theo hướng đơn giản, có tính thực tế và dễ áp dụng. Nội dung tài liệu được xây dựng theo cấu trúc của nghiên cứu thiết kế công việc bắt đầu với việc xác định mục tiêu nghiên cứu. Sự cần thiết của việc thực hiện thiết kế công việc được nêu ra với các chỉ số đo lường hiệu quả được đề cập có thể tham khảo.

Kế đến, quy trình thiết kế công việc tổng quát được trình bày, trong đó các giai đoạn thực hiện được phác thảo. Chuẩn hóa công việc là giai đoạn hay là nội dung cốt lõi của quy trình. Tài liệu sẽ trình bày chi tiết cách thức thực hiện và đề xuất các biểu mẫu có thể tham khảo phục vụ thực hiện. Đo lường thời gian cần được chú ý vì sẽ là chỉ số quan trọng đánh giá tính hiệu quả của công việc. Phương pháp nghiên cứu thời gian sử dụng phổ biến trên thực tế sẽ được trình bày.

Quy trình thiết kế công việc này được áp dụng thử nghiệm qua nhiều trường hợp nghiên cứu thực tế, đã có những điều chỉnh cần thiết và đạt kết quả rất hứa hẹn. Một số trường hợp nghiên cứu này được trình bày tóm tắt trong tài liệu cung cấp nguồn tham khảo cho người đọc.

Trích dẫn

Đỗ Ngọc Hiền, Hướng dẫn thiết kế công việc, ĐHQGTPHCM, 2017.

Bộ sưu tập

Cơ khí, chế tạo máy

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn thiết kế công việcTự động hóa quá trình sản xuấtAtlas Đồ gá
Hướng dẫn thiết kế công việcTự động hóa quá trình sản xuấtAtlat đồ gá

Mã QR

Hướng dẫn thiết kế công việc

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:17 09/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ngôn ngữ báo chí

Thứ Ba, 08:33 30/05/2023

Lí luận và thực tiễn dịch thuật

Thứ Tư, 11:00 24/05/2023

Giáo trình kinh tế học - Tập I

Thứ Hai, 18:36 22/05/2023

Research methods for the fashion industry

Chủ Nhật, 16:31 21/05/2023

Apparel manufacturing technology

Chủ Nhật, 16:27 21/05/2023

Educational Technology: A primer for the 21st century.

Thứ Hai, 15:07 09/05/2022

Kiểm soát chi phí mua hàng và quản lí nhà cung cấp

Thứ Hai, 15:02 09/05/2022

Dynamics and Control of Electrical Drives

Thứ Hai, 15:02 09/05/2022

Đo lường tiếp thị: 103 công cụ đo lường thiết yếu cho các chuyên gia marketing = Measuring marketing: 103 key metrics every marketer needs

Thứ Hai, 14:53 09/05/2022

Public Speaking for College & Career

Thứ Hai, 14:37 09/05/2022

Video giới thiệu