Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác – Lênin

Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi, đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn theo tinh thần đổi mới của Đại hội lần thứ VII và lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác – Lênin

Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác - Lê Nin

Chính trị Quốc Gia

2000

Tóm tắt

Để phục vụ việc giảng dạy và học tập các bộ môn Lý luận chính trị Mác LêNin trong hệ thống trường Đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội tái bản, có sửa chữa và bổ sung cuốn Hướng dẫn ôn thi môn Kinh tế chính trị Mác – Lê Nin.

Cuốn sách được trình bày dưới dạng hỏi, đáp với nội dung đảm bảo tính hệ thống, có trọng điểm, sát yêu cầu của chương trình bộ môn theo tinh thần đổi mới của Đại hội lần thứ VII và lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam.

Trích dẫn

Trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy lý luận Mác – Lênin. Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác – Lênin. Chính trị Quốc Gia, 2000.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Chính trị

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Tu dưỡng đạo đức tư tưởng Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục
Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Tu dưỡng đạo đức tư tưởngTư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục

Mã QR

Hướng dẫn ôn thi môn kinh tế chính trị Mác - Lênin

Nội dung

  • Thứ Sáu, 10:33 11/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Profit at the bottom of the ladder : Creating value by investing in your workforce

Thứ Sáu, 10:26 11/11/2022

新完全マスター漢字 日本語能力試験N2 = Kỳ thi năng lực tiếng Nhật Master Kanji hoàn chỉnh mới N2

Thứ Sáu, 10:22 11/11/2022

Professional services marketing : How the best firms build premier brands, thriving lead generation engines, and cultures of business development success

Thứ Sáu, 10:19 11/11/2022

Private capital flows to developing countries: The road to financial integration

Thứ Sáu, 10:08 11/11/2022

Kế toán Quản trị = Managerial accounting

Thứ Sáu, 09:49 11/11/2022