Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam - Tập 1

Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam - tập 1cung cấp cho bạn đọc một số vấn đề chung về văn học trung đại Việt Nam, khái quát văn học Lý - Trần, về tác phẩm “Hịch tướng sĩ” của Trần Quốc Tuấn, khái quát văn học thế kỷ XV, Nguyễn Trãi - cuộc đời và sự nghiệp,... Đây là tài liệu học tập, tham khảo hữu ích cho sinh viên chuyên ngành Sư phạm Văn và những ngành có liên quan.

Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam - Tập 1

PGS.TS. Lã Nhâm Thìn (ch.b)

NXB Giáo dục Việt Nam

2017

Tóm tắt

Nội dung tài liệu gồm 7 chương:
+ Chương 1: Khái quát văn học trung đại Việt Nam
+ Chương 2: Văn học thế kỉ X- thế kỉ XIV
+ Chương 3: Văn học thế kỉ XV- thế kie XVII
+ Chương 4: Nguyễn Trãi
+ Chương 5: Thớ Nôm Đường luật và Hồng Đức quốc âm thi tập
+ Chương 6: Nguyễn Bỉnh Khiêm
+ Chương 7: Thể loại truyền kì và Truyền kì mạn lục

Trích dẫn

PGS.TS. Lã Nhâm Thìn (ch.b), Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam - Tập 1, NXB Giáo dục Việt Nam, 2017

Bộ sưu tập

Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam Tập 1Bộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng ViệtBộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt
Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam Tập 1Từ điển phương ngữ Tiếng ViệtVăn bản và liên kết trong Tiếng Việt

Mã QR

Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam Tập 1

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:14 20/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình văn học dân gian

Thứ Năm, 10:20 20/04/2023

Theory of translation and Interpreting

Thứ Năm, 10:07 20/04/2023

Từ ngữ Hán Việt – Tiếp nhận và Sáng tạo

Thứ Năm, 10:00 20/04/2023

Practical C Programming

Thứ Năm, 09:38 20/04/2023

Tiếng Hà Nội - Từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội

Thứ Năm, 09:33 20/04/2023