Từ ngữ Hán Việt – Tiếp nhận và Sáng tạo

Cuốn sách “Từ ngữ Hán Việt: Tiếp nhận và sáng tạo” là kết quả nghiên cứu của đề tài khoa học “Từ ngữ Hán Việt: Tiếp nhận và sáng tạo” do Qũy Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia (NAFOSTED) tài trợ. Viện Từ điển học và Bách khoa thư Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam là cơ quan chủ trì.

Từ ngữ Hán Việt – Tiếp nhận và Sáng tạo

Phạm Hùng Việt (ch.b)

Khoa học xã hội

2018

Tóm tắt

Sách tập trung vào các nội dung sau:

  • Nghiên cứu lí thuyết chung về từ ngữ ngoại lai làm cơ sở lí thuyết cho việc khảo sát về từ ngữ Hán Việt.
  • Khảo sát những điểm đặc sắc của từ ngữ Hán Việt trên các bình diện cấu tạo, ngữ nghĩa, giá trị phong cách và dụng học; đặc biệt là những cách thức “Việt hóa” hay sáng tạo mới (trong tiếng Hán không có) của cha ông ta.
  • Khảo sát những sai sót trong việc giải nghĩa yếu tố Hán Việt. Xây dựng chủ trương, thái độ đúng đắn trong việc chuẩn hóa từ ngữ Hán Việt.
  • Khảo sát việc sử dụng từ ngữ Hán Việt từ một số bình diện khác như: phong cách học, thành ngữ học, từ điển học.

Các nội dung nêu trên nhằm làm nổi bật một quan điểm tổng quát: từ ngữ Hán Việt là kết quả của sự tiếp nhận tiếng Hán mang tính sáng tạo của người Việt Nam trong quá trình phát triển tiếng Việt.

Nội dung cuốn sách được trình bày thành 6 chương:

+ Chương 1: Những cơ sở lí thuyết về từ ngoại lai

+ Chương 2: Yếu tố Hán Việt: Tiếp nhận và sáng tạo

+ Chương 3: Từ ghép Hán Việt: Tiếp nhận và sáng tạo;

+ Chương 4: Thành ngữ Hán Việt: Tiếp nhận và sáng tạo;

+ Chương 5: Giá trị và phong cách của từ Hán Việt và vấn đề giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt

+ Chương 6: Việc phản ánh từ ngữ Hán Việt trong từ điển giải thích Tiếng Việt

Trích dẫn

Phạm Hùng Việt (ch.b), Từ ngữ Hán Việt – Tiếp nhận và Sáng tạo, Khoa học xã hội, 2018

Bộ sưu tập

Văn học - Tiếng Việt

Tài liệu liên quan

Từ ngữ Hán Việt – Tiếp nhận & Sáng tạoBộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng ViệtBộ sưu tập số Lĩnh vực Văn học - Tiếng Việt
Từ ngữ Hán Việt – Tiếp nhận và Sáng tạoVăn bản và liên kết trong Tiếng ViệtTiếng Hà Nội - Từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội

Mã QR

Từ ngữ Hán Việt – Tiếp nhận & Sáng tạo

Nội dung

  • Thứ Năm, 10:00 20/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Practical C Programming

Thứ Năm, 09:38 20/04/2023

Tiếng Hà Nội - Từ hướng tiếp cận phương ngữ học xã hội

Thứ Năm, 09:33 20/04/2023

Bài tập ngữ pháp tiếng Anh nâng cao: A practical english grammar exercises

Thứ Năm, 09:28 20/04/2023

Văn bản và liên kết trong Tiếng Việt

Thứ Năm, 09:19 20/04/2023

Highly recommended : English for the Hotel and Catering Industry Teacher's book

Thứ Năm, 09:10 20/04/2023