Giáo trình thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tôtô

Nội dung cuốn sách trình bày các thiết bị để đo các chi tiết, cụm chi tiết và các hệ thống trên động cơ đốt trong; ứng dụng các thiết bị đo để đo các chi tiết, cụm chi tiết điện ô tô; một số thiết bị chuyên dùng để đo kiểm các hệ thống trên ô tô.

Giáo trình thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tôtô

Nguyễn Tiến Hán (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2017

Tóm tắt

Dụng cụ đo lường đóng vai trò quan trọng và được ứng dụng trong rất nhiều ngành khác nhau, trong đó có ngành công nghệ kỹ thuật ô tô. Nó dùng để kiểm tra đánh giá các chi tiết trong khi gia công, sau khi gia công và sau khi đưa vào khai thác, hoạt động, đồng thời để kiểm định chất lượng các hệ thống tổng thành trên ô tô.

“Thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tô” là cuốn giáo trình trình bày về cấu taọ, phương pháp sử dụng các dụng cụ, thiết bị đo lường để đo kiểm một số các chi tiết và hệ thống trên ô tô. Các dụng cụ được đề cập đến là những dụng cụ phổ biến, hiện đại và đang được sử dụng tại các đại lý sửa chữa của các hãng và các trạm đăng kiểm của Việt Nam.

Nội dung cuốn giáo trình gồm các chương:

. Chương 1: Ứng dụng các thiết bị đo để đo các chi tiết, cụm chi tiết, các hệ thống trên động cơ đốt trong.

. Chương 2: Ứng dụng các thiết bị đo để đo các chi tiết, cụm chi tiết điện ô tô

. Chương 3: Một số thiết bị chuyên dùng để đo kiểm các hệ thống trên ô tô.

Trích dẫn

Nguyễn Tiến Hán (ch.b). Giáo trình thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tô. Khoa học và Kỹ thuật,2017

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tôCấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tôGiáo trình lý thuyết ô tô
Giáo trình thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tôCấu tạo, sửa chữa và bảo dưỡng động cơ ô tôGiáo trình lý thuyết ô tô

Mã QR

Giáo trình thực hành kỹ thuật đo lường trong công nghệ ô tô

Nội dung

  • Thứ Ba, 20:27 15/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong

Thứ Ba, 15:44 15/02/2022

Digital Marketing: Từ chiến lược đến thực thi. Nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số

Thứ Ba, 15:28 15/02/2022

Thuật quản lý thời gian

Thứ Ba, 15:08 15/02/2022

新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)

Thứ Ba, 14:53 15/02/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Ba, 14:29 15/02/2022

Video giới thiệu