Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong

Nội dung giáo trình đề cập đến: Thiết bị và các thông số cần đo; Quá trình đo lường kĩ thuật; Đo lưu lượng dòng chày; Đo áp suất khí thể trong xilanh; Đo nhiệt độ khí thể trong xilanh; Quan sát quá trình cháy xilanh; Hiệu chỉnh công suất và đo tổn hao cơ giới, phân tích khí.

Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong

Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2015

Tóm tắt

Giáo trình “Thí nghiệm động cơ trong” dùng để phục vụ cho các sinh viên chuyên ngành động cơ đốt trong. Giáo trình cung cấp cho sinh viên các phương pháp cũng như những thiết bị cần thiết để đo các thông số trong động cơ, phục vụ quá trình nghiên cứu, ứng dụng. Nội dung của cuốn giáo trình được chia như sau:

. Chương 1: Thiết bị và các thông số cần đo

. Chương 2: Quá trình đo lường kỹ thuật

. Chương 3: Đo lưu lượng dòng chảy

. Chương 4: Đo áp suất khí thể trong xilanh

. Chương 5: Đo nhiệt độ khí thể trong xilanh

. Chương 6: Quan sát quá trình cháy trong xilanh

. Chương 7: Hiệu chỉnh công suất và đo tổn hao cơ giới

. Chương 8: Phân tích khí

Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương môn học đã được giảng dạy tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và có sự kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật. Ngoài ra giáo trình cũng cập nhật và đưa thêm vào những nội dung kiến thức mới nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và học tập.

Trích dẫn

Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b).Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong. Khoa học và Kỹ thuật, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trongGiáo trình lý thuyết ô tôGiáo trình kết cấu động cơ đốt trong
Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trongGiáo trình lý thuyết ô tôGiáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Mã QR

Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:44 15/02/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Digital Marketing: Từ chiến lược đến thực thi. Nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số

Thứ Ba, 15:28 15/02/2022

Thuật quản lý thời gian

Thứ Ba, 15:08 15/02/2022

新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)

Thứ Ba, 14:53 15/02/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Ba, 14:29 15/02/2022

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Ba, 14:21 15/02/2022