Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong

Nội dung giáo trình đề cập đến: Thiết bị và các thông số cần đo; Quá trình đo lường kĩ thuật; Đo lưu lượng dòng chày; Đo áp suất khí thể trong xilanh; Đo nhiệt độ khí thể trong xilanh; Quan sát quá trình cháy xilanh; Hiệu chỉnh công suất và đo tổn hao cơ giới, phân tích khí.

Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong

Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b)

Khoa học và Kỹ thuật

2015

Tóm tắt

Giáo trình “Thí nghiệm động cơ trong” dùng để phục vụ cho các sinh viên chuyên ngành động cơ đốt trong. Giáo trình cung cấp cho sinh viên các phương pháp cũng như những thiết bị cần thiết để đo các thông số trong động cơ, phục vụ quá trình nghiên cứu, ứng dụng. Nội dung của cuốn giáo trình được chia như sau:

. Chương 1: Thiết bị và các thông số cần đo

. Chương 2: Quá trình đo lường kỹ thuật

. Chương 3: Đo lưu lượng dòng chảy

. Chương 4: Đo áp suất khí thể trong xilanh

. Chương 5: Đo nhiệt độ khí thể trong xilanh

. Chương 6: Quan sát quá trình cháy trong xilanh

. Chương 7: Hiệu chỉnh công suất và đo tổn hao cơ giới

. Chương 8: Phân tích khí

Cuốn giáo trình được biên soạn dựa trên đề cương môn học đã được giảng dạy tại Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và có sự kế thừa những nội dung được giảng dạy ở các trường Đại học, Cao đẳng kỹ thuật. Ngoài ra giáo trình cũng cập nhật và đưa thêm vào những nội dung kiến thức mới nhằm phục vụ tốt hơn công tác giảng dạy và học tập.

Trích dẫn

Nguyễn Tuấn Nghĩa (ch.b).Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong. Khoa học và Kỹ thuật, 2015.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (7510205)

Tài liệu liên quan

Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trongGiáo trình lý thuyết ô tôGiáo trình kết cấu động cơ đốt trong
Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trongGiáo trình lý thuyết ô tôGiáo trình kết cấu động cơ đốt trong

Mã QR

Giáo trình thí nghiệm động cơ đốt trong

Nội dung

  • Thứ Ba, 15:44 15/02/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 4: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:37 22/11/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Tư, 13:26 22/11/2023

Reflect 3: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Tư, 13:14 22/11/2023

Giáo trình Vật lý 1

Thứ Ba, 12:56 14/11/2023

Giáo trình Quản trị chiến lược

Thứ Ba, 10:24 14/11/2023

Digital Marketing: Từ chiến lược đến thực thi. Nền tảng thành công cho chiến dịch Marketing thời đại số

Thứ Ba, 15:28 15/02/2022

Thuật quản lý thời gian

Thứ Ba, 15:08 15/02/2022

新编当代翻译理论 – Lý thuyết dịch đương đại (phiên bản mới)

Thứ Ba, 14:53 15/02/2022

Báo cáo tài chính: Hướng dẫn từng bước hiểu và lập báo cáo tài chính = Financial Statements AStep-by-step Guide to Understanding And Creating Financial Reports

Thứ Ba, 14:29 15/02/2022

Tự động hóa quá trình sản xuất

Thứ Ba, 14:21 15/02/2022

Video giới thiệu