Giáo trình mạch kỹ thuật điện tử tương tự: Mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại mắc CE, CC, CB, các tham số H. Mạch khuếch đại công suất lớp A và B,C

Giáo trình mạch kỹ thuật điện tử tương tự: Mạch khuếch đại

Đặng Văn Chuyết

Thống kê

2002

Tóm tắt

Nội dung cuốn giáo trình này bao gồm 5 chương:

+ Chương 1. Mách khuếch đại mác CE

+ Chương 2. Mách khuếch đại CC và CB

+ Chương 3. Các tham số H

+ Chương 4. Mạch khuếch đại công suất lớp A và B
+ Chương 5. Mạch khuếch đại lớp C và các loại khác

Phụ lục A: Chứng minh phương trình theo toán học

Phụ lục B: Đáp án- bài tập có chọn lọc

Trích dẫn

Đặng Văn Chuyết. Giáo trình mạch kỹ thuật điện tử tương tự: Mạch khuếch đại. Thống kê, 2002

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Giáo trình mạch kỹ thuật điện tử tương tự: Mạch khuếch đạiGiáo trình Điều khiển quá trìnhGiáo trình tín hiệu và hệ thống
Giáo trình mạch kỹ thuật điện tử tương tự: Mạch khuếch đạiGiáo trình điều khiển quá trìnhGiáo trình Tín hiệu và hệ thống

Mã QR

Giáo trình mạch kỹ thuật điện tử tương tự: Mạch khuếch đại

Nội dung

  • Thứ Sáu, 09:16 25/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Công nghệ chế tạo bánh răng

Thứ Sáu, 09:00 25/11/2022

Finite element analysis applications A systematic and practical approach

Thứ Sáu, 08:54 25/11/2022

Thiết kế mạch điện tử - EDA Vẽ và thiết kế mạch in bằng Eagle

Thứ Sáu, 08:54 25/11/2022

Công nghệ tạo hình các bề mặt dụng cụ công nghiệp

Thứ Sáu, 08:28 25/11/2022

Bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa Việt Nam mấy vấn đề lý luận và thực tiễn

Thứ Sáu, 08:00 25/11/2022

Video giới thiệu