Giáo trình Tín hiệu và hệ thống

Cuốn Giáo trình Tín hiệu và hệ thống được biên soạn phục vụ cho sinh viên Đại học ngành Điện tử Viễn thông, ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, ngành Kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, giúp sinh viên có được kiến thức cơ bản về tín hiệu và hệ thống. Sinh viên các ngành khác cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Giáo trình Tín hiệu và hệ thống

Nguyễn Thị Diệu Linh (Chủ biên); Lê Văn Thái; Phan Thị Thu Hằng.

Thống kê

2022

Tóm tắt

Cuốn Giáo trình Tín hiệu và hệ thống được biên soạn phục vụ cho sinh viên Đại học ngành Điện tử Viễn thông, ngành Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu, ngành Kỹ thuật máy tính của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, giúp sinh viên có được kiến thức cơ bản về tín hiệu và hệ thống. Sinh viên các ngành khác cũng có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo.

Nội dung chính của cuốn sách gồm có 5 chương:

+ Chương 1: Tổng quan về tín hiệu và hệ thống

+ Chương 2: Biểu diễn hệ thống tuyến tính bất biến trong miền thời gian

+ Chương 3: Chuỗi FOURIER và phép biến đổi FOURIER

+ Chương 4: Biến đổi LAPLACE

+ Chương 5: Biến đổi Z.

Trích dẫn

Nguyễn Thị Diệu Linh (Chủ biên); Lê Văn Thái; Phan Thị Thu Hằng. Giáo trình Tín hiệu và hệ thống. Thống kê, 2022

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Điện tử

Tài liệu liên quan

Giáo trình tín hiệu và hệ thốngGiáo trình Xử lý tín hiệu sốGiáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Giáo trình Xử lý tín hiệu số

Giáo trình phương pháp tính và MATLAB: Lý thuyết, bài tập và chương trình minh họa

Mã QR

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Nội dung

  • Thứ Ba, 21:10 08/11/2022