Garment design textbook 4 Jackets & Vests

The first five Garment Design Textbooks in the Bunka Fashion Series have been published in English, and are designed to help the student acquire garment-making skills and a general knowledge regarding clothing, as well as develop the student’s creativity and sense of aesthetics. Volume 4, Jackets & Vests, is designed for beginners and looks at the history of these two garments, and also provides information related to garment names and designs.

Garment design textbook 4 Jackets & Vests

BunKa Fashion College

Woodhead Publishing

2019

Abstract

The first five Garment Design Textbooks in the Bunka Fashion Series have been published in English, and are designed to help the student acquire garment-making skills and a general knowledge regarding clothing, as well as develop the student’s creativity and sense of aesthetics. Volume 4, Jackets & Vests, is designed for beginners and looks at the history of these two garments, and also provides information related to garment names and designs. It explains the pattern drafting theory that forms the basis of pattern making, pattern manipulation techniques to alter patterns according to different body shapes, as well as sewing methods for individual parts and production of the actual garment. This book makes ample use of diagrams to ensure that all processes from pattern making that incorporate industrial techniques, basting, pattern checking, and sewing processes, are clear and easy to understand. The English textbooks are exact translations of their Japanese counterparts and were designed to be easy to use by Bunka Gakuen students wanting to go beyond Japan’s shores, as well as to act as a bridge between Bunka Gakuen and students studying fashion elsewhere in the world.

Citation

BunKa Fashion College. Garment design textbook 4 Jackets & Vests , Bunka Publishing Bureau, 2019.

Collection

Ngành THIẾT KẾ THỜI TRANG (7210404)

Related document

Garment design textbook 4 Jackets & Vests Bí quyết vẽ ký họaBí quyết hội họa luyện vẽ hình khối Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học

Garment design textbook 4 Jackets & Vests

Bí quyết vẽ ký họa

Bí quyết hội họa luyện vẽ hình khối Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học

QR code

Garment design textbook 4 Jackets & Vests

Content

  • Thứ Năm, 11:41 27/04/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Hệ thống máy và thiết bị lạnh

Thứ Năm, 11:26 27/04/2023

Giáo trình PLC

Thứ Năm, 11:07 27/04/2023

Điều khiển động cơ điện một chiều

Thứ Tư, 13:40 26/04/2023

English for Tourism and Hospitality 4

Thứ Tư, 13:27 26/04/2023

人文学科学术写作指南=Hướng dẫn Viết Học thuật Nhân văn

Thứ Tư, 13:20 26/04/2023

Video giới thiệu