Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

Nội dung cuốn sách tập trung vào những vấn đề lý luận chung về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội.

Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

Trần Nguyễn Tuyên

Chính trị Quốc Gia

2010

Tóm tắt

Nội dung cuốn sách tập trung vào những vấn đề lý luận chung về tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và công bằng xã hội, về mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội: nghiên cứu bối cảnh trong nước và quốc tế tác động đến gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta trong thời gian tới; đề xuất những giải pháp bảo đảm gắn kết giữa tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội ở nước ta giai đoạn đến năm 2020

Trích dẫn

Trần Nguyễn Tuyên. Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội, Chính trị Quốc Gia, 2010

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hộiLần đầu làm SếpVăn hóa Dòng họ

Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

Lần đầu làm Sếp

Văn hóa Dòng họ

Mã QR

Gắn kết tăng trưởng kinh tế và tiến bộ, công bằng xã hội

Nội dung

  • Thứ Năm, 15:27 01/07/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

New TOEIC Speaking coach

Thứ Năm, 14:37 01/07/2021

Văn hóa Raglai

Thứ Năm, 11:03 01/07/2021

Tomato TOEIC Compact Reading

Thứ Năm, 10:16 01/07/2021

Tín ngưỡng Hai Bà Trưng ở Vùng Châu thổ Sông Hồng

Thứ Năm, 09:56 01/07/2021

Tuyển tập các bài luyện thi tiếng Anh: trình độ A

Thứ Năm, 09:07 01/07/2021

Video giới thiệu