Văn hóa Raglai

Raglai là một tộc người thiểu số sinh sống ở sườn đông cuối dãy Trường Sơn thuộc nam Trung Bộ gồm các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng

Văn hóa Raglai

Phan Quốc Anh

Khoa học Xã hội

2010

Tóm tắt

Raglai là một tộc người thiểu số sinh sống ở sườn đông cuối dãy Trường Sơn thuộc nam Trung Bộ gồm các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, và Lâm Đồng. Vùng cư trú của tộ người Raglai là vùng khô nóng, khí hậu khắc nghiệt, ít mưa thừ nắng nên đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khắn. nếu chỉ nhìn về mặt hình thức từ trang phục, nhà cửa, nương rẫy, làng bản… rất dễ ngộ nhận rằng văn hóa truyền thống của tộc người Raglai hoặc nghèo nàn hoặc đã bị mai một hòa tan với văn hóa dân tộc khác, không còn gì để nghiên cứu và không mấy hấp dẫn các nhà nhân học. Cũng vì lẽ đó nên trong hai dân tộc có dân số khá đông ở vùng văn hóa này, văn hóa dân tộc người Chăm luôn được quan tâm nghiên cứu với hàng chục nghìn công trình, bài viết, trong khi những công trình, bài viết về văn hóa Raglai chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng khi thực hiện công trình này, tác giả thấy rằng, ở chiều sâu, tộc người Raglai đang lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, là kho tư liệu quý giá trong việc nghiên cứu văn hóa các tộc người trong nhóm ngôn ngữ Nam đảo nói riêng và tộc người Đông Nam Á nói chung.Có những giá trị văn hóa, về hình thức thì biến thiên, nhưng về chiều sâu nội dung thì tương đối bền vững.

Trích dẫn

Phan Quốc Anh. Văn hóa Raglai, Khoa học Xã hội, 2010

Bộ sưu tập

Văn học

Tài liệu liên quan

Văn hóa RaglaiĐàm đạo với Khổng TửĐàm đạo với Lão Tử

Văn hóa Raglai

Đàm đạo với Khổng Tử

Đàm đạo với Lão Tử

Mã QR

Văn hóa Raglai

Nội dung

  • Thứ Năm, 11:03 01/07/2021