Fundamentals of digital logic with VHDL design

Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design is intended for an introductory course in digital logic design, which is a basic course in most electrical and computer engineering programs. The main goals of this book are to teach students the fundamental concepts of classical manual digital design and to illustrate clearly the way in which digital circuits are designed today, using CAD tools.

Fundamentals of digital logic with VHDL design

Stephen Brown; Zvonko Vranesic

Mc Graw Hill

2009

Abstract

Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design is intended for an introductory course in digital logic design, which is a basic course in most electrical and computer engineering programs. The main goals of this book are to teach students the fundamental concepts of classical manual digital design and to illustrate clearly the way in which digital circuits are designed today, using CAD tools.

The goals of this book: Design concepts; introduction to logic circuits; implementation technology; optimized implementation of logic functions; number representation and arithmetic circuits; combinational - circuit building blocks; flip-flops, registers, counters, and a simple processor; synchronous sequential circuits; asynchronous sequential circuits; digital system design testing of logic circuits; computer aided design tools.

Citation

Stephen Brown; Zvonko Vranesic. Fundamentals of digital logic with VHDL design. Mc Graw Hill, 2009.

Collection

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Related document

Fundamentals of digital logic with VHDL designGiáo trình đo lường và cảm biếnKỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

Fundamentals of digital logic with VHDL design

Giáo trình đo lường và cảm biếnKỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

QR code

Fundamentals of digital logic with VHDL design

Content

  • Thứ Bảy, 15:02 19/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

Thứ Bảy, 14:16 19/02/2022

Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới

Thứ Bảy, 10:05 19/02/2022

Giáo trình Toán cao cấp I

Thứ Bảy, 09:30 19/02/2022

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ Bảy, 09:11 19/02/2022

Giáo trình xác suất thống kê

Thứ Sáu, 21:35 18/02/2022

Video giới thiệu