Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

Cuốn sách Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử” được biên soạn nhằm phục vụ việc học tập của sinh viên đại học thuộc các ngành kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Cuốn sách này cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ngành kỹ thuật khác có sử dụng kỹ thuật đo lường điện tử như là một phương pháp để nghiên cứu khoa học, sử dụng khai thác kỹ thuật của ngành mình.

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

Vũ Quý Điềm (chủ biên)

Khoa học và Kỹ thuật

2006

Tóm tắt

Cuốn sách Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử” được biên soạn nhằm phục vụ việc học tập của sinh viên đại học thuộc các ngành kỹ thuật Điện tử - Viễn thông. Cuốn sách này cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho các ngành kỹ thuật khác có sử dụng kỹ thuật đo lường điện tử như là một phương pháp để nghiên cứu khoa học, sử dụng khai thác kỹ thuật của ngành mình.

Nội dung cuốn sách gồm có 11 chương:

+ Chương 1: Giới thiệu chung về kỹ thuật đo lường điện tử

+ Chương 2: Đánh giá sai số đo lường

+ Chương 3: Quan sát và đo lường dạng tín hiệu

+ Chương 4. Đo tần số, khoảng thời gian và đo độ di pha

+ Chương 5. Đo điện áp

+ Chương 6. Đo công suất

+ Chương 7. Đo các tham số điều chế và đặc tính phổ của tín hiệu

+ Chương 8. Đo các thông số và đặc tính các phần từ của mạch điện

+ Chương 9. Đo lường, kiểm nghiệm các mạch điện tử số và vi xử lý

+ Chương 10. Đo lường tự động

Trích dẫn

Vũ Quý Điềm (chủ biên). Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử. Khoa học và Kỹ thuật, 2006.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tửKỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệpGiáo trình đo lường và cảm biến

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

Kỹ thuật đo lường và truyền thông công nghiệp

Giáo trình đo lường và cảm biến

Mã QR

Cơ sở kỹ thuật đo lường điện tử

Nội dung

  • Thứ Bảy, 14:16 19/02/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình Lịch sử âm nhạc thế giới

Thứ Bảy, 10:05 19/02/2022

Giáo trình Toán cao cấp I

Thứ Bảy, 09:30 19/02/2022

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ Bảy, 09:11 19/02/2022

Giáo trình xác suất thống kê

Thứ Sáu, 21:35 18/02/2022

Dẫn nhập về nghệ thuật

Thứ Sáu, 21:29 18/02/2022

Video giới thiệu