English Pronunciation in use. Intermediate

“English Pronunciation in Use Elementary” is a book that lays the groundwork, builds a solid foundation in starting to learn English, includes 50 basic lessons. The single sounds that anyone starting to learn must master before they want to speak English fluently

English Pronunciation in use. Intermediate

Mark Hancok

Cambridge University Press

2007

Abstract

English Pronunciation in Use Elementary, English pronunciation in use Intermediate and English pronunciation in use Advanced, The three levels of English Pronunciation in Use cover all aspects of pronunciation in communication including word stress, connected speech and intonation. This series is packed with advice and practice activities guaranteed to increase your confidence in speaking and listening.

“English Pronunciation in Use Elementary” is a book that lays the groundwork, builds a solid foundation in starting to learn English, includes 50 basic lessons. The single sounds that anyone starting to learn must master before they want to speak English fluently

Contents:

. Section A: Sounds and spelling

. Section B: Syllables and words

. Section C: Phrases, sentences and grammar

. Section D: Conversation

. Section E: Reference

Citation

Mark Hancok.English Pronunciation in use. Intermediate.Cambridge University Press, 2007.

Collection

Ngành NGÔN NGỮ ANH (7220201)

Related document

English Pronunciation in use. IntermediateSkillful Listening & Speaking 4Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key
English Pronunciation in use. IntermediateSkillful Listening & Speaking 4Destination B1: Grammar & Vocabulary with answer key

QR code

English Pronunciation in use. Intermediate

Content

  • Thứ Tư, 12:15 23/03/2022

Tin tiêu điểm

Thư viện Đại học Công nghiệp Hà Nội tổ chức Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022
Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Trung tâm Thông tin - Thư viện tổ chức tập huấn công tác xây dựng Bộ sưu tập theo ngành đào tạo

Thứ Sáu, 07:46 14/01/2022

Thư viện Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội tổ chức chương trình Hướng dẫn khai thác, sử dụng thư viện cho sinh viên khóa mới

Thứ Sáu, 14:27 19/11/2021

PGS.TS. Nguyễn Thị Lệ - Trưởng khoa khoa Công nghệ may & Thiết kế Thời trang trao tặng sách cho Thư viện Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Thứ Tư, 09:15 29/09/2021

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội Chào đón tân sinh viên K16

Thứ Hai, 15:43 27/09/2021

Các bài đã đăng

서울대 한국어 2A Workbook Seoul National University Korean 2A Workbook with CD 1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài tập- tập 2a

Thứ Bảy, 20:26 13/08/2022

서울대 한국어 2B Workbook Seoul National University Korean 2B Workbook with CD 1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài tập- tập 2b

Thứ Bảy, 20:13 13/08/2022

서울대 한국어 2B Student's Book Seoul National University 2B Student's Book with CD1 = Đại học quốc gia Seoul Hàn Quốc - sách bài học- tập 2b

Thứ Bảy, 20:01 13/08/2022

Test of English as a Foreign Language TOEFL: Practice Tests Workbook

Thứ Bảy, 19:37 13/08/2022

The Heinle & Heinle TOEFL Test Assistant: Vocabulary

Thứ Bảy, 18:30 13/08/2022

Pro Power BI Desktop: Interactive data analysis and visualization for the desktop – Second Edition

Thứ Tư, 11:31 23/03/2022

IT Auditing: Using Controls to Protect Information Assets: Second Edition

Thứ Tư, 10:22 23/03/2022

Giáo trình kỹ năng quản trị (Management skills)

Thứ Tư, 10:01 23/03/2022

Spotlight On Australia

Thứ Ba, 12:38 22/03/2022

An Introduction to English Semantics and Pragmatics

Thứ Ba, 12:18 22/03/2022

Video giới thiệu