English for Mechanical Engineering

"Written by authors with vast ESP and EFL experience, English for Mechanical Engineering provides a complete package for students wishing to improve their mechanical engineering English proficiency. Furthermore, the textbook is based on ESP classroom-tested written and spoken language material, so the potential users may be confident of a well-balanced textbook lessons' route." "...

English for Mechanical Engineering

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2020

Abstract

To conclude, the textbook English for Mechanical Engineering is perfect for students preparing for professional careers in mechanical engineering domain, as well as professionals looking to further enhance their engineering English. By presenting the key mechanical engineering topics through authentic spoken and written discourse chunks, this textbook provides students with the engineering language they need in order to function in the English-speaking mechanical engineering environment.

English for Mechanical Engineering whets the appetite for further ESP discourse skills development, particularly in a mechanical engineering environment that uses English as its official language. Since English for Mechanical Engineering provides refreshingly clear and original ESP language explanations, and also addresses typical mechanical engineering topics that future professional engineers encounter, I wholeheartedly recommend this textbook to future mechanical engineers who want to become proficient in written and spoken mechanical engineering English."

Citation

Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. English for Mechanical Engineering. Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, 2020

Collection

Lĩnh vực Ngoại ngữ

Related document

English for Mechanical EngineeringMotives for Writing, fifth editionMosaic 2: Reading, 4th edtion
English for Mechanical EngineeringMotives for Writing, fifth editionMosaic 2: Reading, 4th edtion

QR code

English for Mechanical Engineering

Content

  • Thứ Tư, 14:08 05/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

The borzol handbook for writers

Thứ Tư, 13:54 05/04/2023

Mosaic 2: Reading, 4th edtion

Thứ Tư, 13:40 05/04/2023

Adobe Illustrator For Fashion Design

Thứ Tư, 13:32 05/04/2023

Dân số và phát triển cho các nhà quản lý Nhà nước

Thứ Tư, 10:53 05/04/2023

Danh mục và thuế suất đối với hàng hóa xuất - nhập khẩu

Thứ Tư, 10:30 05/04/2023