Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles (TL giấy)

Recycling and use of waste as raw materials; sustainability and ecodesign; sustainable development and renewable; waste management; novel technologies.

Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles

Miraftab, M

CRC and WPL

2007

Abstract

This book includes a carefully-chosen and edited selection of 23 papers from the Ecotextile 2004 Conference held at the University of Bolton.

Ecotextiles is divided into five main parts:

+ Part one deals with recycling and use of waste as raw materials in such areas as clothing and carpet manufacture.

+ Part two discusses sustainability and eco-design with papers on improved design, use of sustainable fibres and manufacturing techniques.

+ Part three reviews sustainable development and renewables, including discussion of topics such as composites made from textile waste.

+ Part four considers waste management in such areas as dyeing and effluent treatment.

+ The final part of the book assesses novel technologies, including new fibres and finishing techniques.

As pressure from governments and consumers continues to grow, Ecotextiles is a valuable reference for the textile industry on best practice in sustainable production.

Citation

Miraftab, M. Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles, CRC and WPL, 2007.

Collection

Ngành Công nghệ dệt may (7540204)

Related document

Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles M. Miraftab, A.R. HarracksStrategic Management An Integrated Approach Theory & CaseStrategic marketing management cases

Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles M. Miraftab, A.R. Harracks

Strategic Management An Integrated Approach Theory & CaseStrategic marketing management cases


QR code

Ecotextiles the way forward for sustainable development in textiles M. Miraftab, A.R. Harracks

Content

  • Thứ Năm, 14:40 21/04/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Giáo trình Xử lý hoàn tất sản phẩm dệt may

Thứ Năm, 14:29 21/04/2022

Giáo trình vẽ mĩ thuật

Thứ Năm, 14:16 21/04/2022

Thị trường tài chính & Quản trị rủi ro tài chính

Thứ Năm, 14:09 21/04/2022

English Pronunciation made simple

Thứ Năm, 13:31 21/04/2022

Tuyển tập Phương pháp thẩm định giá trị các loại tài sản vô hình, quyền sở hữu trí tuệ, định giá công nghiệp và giá chuyển giao bên trong các công ty đa quốc gia

Thứ Năm, 13:25 21/04/2022