Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức

Các thế hệ Việt Nam mãi mãi trân trọng, biết ơn, giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa, đạo đức mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức

Trần văn Bình

Thông tin và truyền thông

2010

Tóm tắt

“Dân tộc ta, nhân dân ta, non sông đất nước ta đã sinh ra Hồ Chủ tịch, người Anh hùng dân tộc vĩ đại và chính Người đã làm rạng rỡ dân tộc ta, nhân dân ta và non sông đất nước ta”. Chân lý đó đã làm rung động con tim mỗi người dân Việt Nam khi nhắc đến tên Người, Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta!

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh quan tâm tới tất cả các lĩnh vực của đời sống từ kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học, giáo dục, tôn giáo, tín ngưỡng..., song lĩnh vực mà Người đề cập nhiều nhất chính là tư tưởng, đạo đức, lối sống. Hiếm có một lãnh tụ nào mà cả cuộc đời lại là tấm gương sáng về tư tưởng, đạo đức và lối sống như Bác của chúng ta. Đó chính là một di sản tinh thần vô giá của dân tộc trong hành trình đấu tranh xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ở Hồ Chí Minh, văn hóa và đạo đức có sự gắn quyện, hài hòa, đã đạt tới sự thống nhất cao độ giữa công và tư, giữa đạo đức cách mạng và đạo đức đời thường. Chính vì thế, Người đã trở thành “tinh hoa và khí phách, lương tâm và vinh dự”, thành biểu tượng của đạo đức, văn minh, không chỉ của Đảng ta, dân tộc ta, mà còn là biểu tượng của đạo đức, văn minh nhân loại. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương đạo đức của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạng vĩ đại, một người cộng sản chân chính và cũng là tấm gương đạo đức bình dị cho mọi người, để ai cũng có thể học tập và làm theo.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời và sự nghiệp để cứu nước, cứu dân, cho ước vọng cao cả là đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, mọi người sống chan hòa, nhân ái và hạnh phúc. Nặng lòng vì dân, tin ở dân, lo hạnh phúc cho muôn dân, đó là tư tưởng nhân văn cao cả của Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong đó, giai cấp, dân tộc và nhân loại, cá nhân và xã hội, xã hội và tự nhiên luôn thống nhất trên lập trường của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Đến khi trái tim lớn ngừng đập, tư tưởng cao đẹp đó vẫn tỏa sáng cho muôn thế hệ mai sau.

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tham gia và hưởng ứng rộng rãi. Việc cùng nhau học lại những giá trị tư tưởng và đạo đức của Người có ý nghĩa vô cùng to lớn, sâu sắc trong việc tự hoàn thiện của mỗi chúng ta.

Các thế hệ Việt Nam mãi mãi trân trọng, biết ơn, giữ gìn và phát huy những di sản văn hóa, đạo đức mà Người để lại. Cuốn sách này chính là món quà nhỏ chúng ta dâng tặng vị cha già kính yêu, nhân dịp kỷ niệm 120 năm Ngày sinh của Người.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần I: Di sản Hồ Chí Minh về Văn hóa

- Phần II: Di sản Hồ Chí Minh về Đạo đức.

Trích dẫn

Trần văn Bình. Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức, Thông tin và truyền thông, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đứcChủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốcHồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức

Chủ tịch Hồ Chí minh với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Mã QR

Di sản Hồ Chí Minh về văn hóa, đạo đức

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:30 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 7 bước đến thành công

Thứ Năm, 09:23 02/03/2023

Pathways 4 Listening, speaking, and critical thinking, 2nd edition, Teacher's Guide

Thứ Năm, 08:35 02/03/2023

中国旅游地图册 = Bản đồ du lịch Trung Quốc

Thứ Năm, 07:57 02/03/2023

Embedded Hardware:Know It All

Thứ Tư, 22:31 01/03/2023

Thinking in C++

Thứ Tư, 22:05 01/03/2023

Video giới thiệu