Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 7 bước đến thành công

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là chiến lược mà đa số các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới sử dụng để tạo ra thành tựu vượt trội. Khi mọi yếu tố hỗ trợ cho việc xây dựng văn hóa tích cực trong tổ chức đã sẵn sàng, công việc hiển nhiên sẽ trở nên thú vị và hiệu quả.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 7 bước đến thành công

Adrian Gostick; Chester Elton

Thanh Hóa

2015

Tóm tắt

Chẳng có gì sai khi nói rằng hầu hết lực lượng lao động trong các doanh nghiệp vẫn không khai thác đủ những kỹ năng tuyệt vời của họ. Đó là lý do mà các nhà lãnh đạo kêu gọi mọi người đồng lòng theo đuổi những mục tiêu chung và nỗ lực hết mình để tạo ra sự gắn kết vì những mục tiêu chung ấy.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là chiến lược mà đa số các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới sử dụng để tạo ra thành tựu vượt trội. Khi mọi yếu tố hỗ trợ cho việc xây dựng văn hóa tích cực trong tổ chức đã sẵn sàng, công việc hiển nhiên sẽ trở nên thú vị và hiệu quả.

Hãy nhớ rằng, ngoài môi trường doanh nghiệp, bạn có thể áp dụng lộ trình 7 bước này để cải thiện văn hóa của cộng đồng, trường học, gia đình,… Dù ở đâu, bạn cũng sẽ hài lòng khi nhận ra rằng, thành công không chỉ là gắn kết chặt chẽ các cá nhân mà còn là làm họ tin rằng bạn có thể giúp họ tạo dựng tương lai.

Nội dung cuốn sách gồm:

- Phần 1: Văn hóa công sở.

- Phần 2: Lộ trình bảy bước.

- Phần 3: Công cụ văn hóa

Trích dẫn

Adrian Gostick; Chester Elton. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 7 bước đến thành công, Thanh Hóa, 2015.

Bộ sưu tập

Lĩnh Vực Khác

Tài liệu liên quan

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 7 bước đến thành côngBeing the Boss: the 3 Imperatives for becoming a Great LeaderEntering StarUpLand

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 7 bước đến thành công

Being the Boss: the 3 Imperatives for becoming a Great Leader

Entering StarUpLand

Mã QR

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: 7 bước đến thành công

Nội dung

  • Thứ Năm, 09:23 02/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Pathways 4 Listening, speaking, and critical thinking, 2nd edition, Teacher's Guide

Thứ Năm, 08:35 02/03/2023

中国旅游地图册 = Bản đồ du lịch Trung Quốc

Thứ Năm, 07:57 02/03/2023

Embedded Hardware:Know It All

Thứ Tư, 22:31 01/03/2023

Thinking in C++

Thứ Tư, 22:05 01/03/2023

Financial planning & analysis and performance management

Thứ Tư, 19:53 01/03/2023

Video giới thiệu