Cooksmart: Perfect recipes for every day

Collects basic dishes that can be prepared more easily to accommodate today's hectic lifestyles, pairing culinary essays with simple recipes for such fare as oven-barbecued ribs, easy chicken Parmesan, Caesar salad without raw eggs, and quick chocolate cake. 35,000 first printing.

Cooksmart: Perfect recipes for every day

Pam Anderson

Mc Graw Hill

2002

Abstract

Collects basic dishes that can be prepared more easily to accommodate today's hectic lifestyles, pairing culinary essays with simple recipes for such fare as oven-barbecued ribs, easy chicken Parmesan, Caesar salad without raw eggs, and quick chocolate cake. 35,000 first printing.
The Paralegal Supersite Site.

Citation

Pam Anderson. Cooksmart: Perfect recipes for every day. Mc Graw Hill, 2002

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Cooksmart: Perfect recipes for every dayWomen Who Surf: Charging Waves with the World's bestScott Deveaux, Gary GiddinsClinical drug data
Cooksmart: Perfect recipes for every dayWomen Who Surf: Charging Waves with the World's bestScott Deveaux, Gary GiddinsClinical drug data

QR code

Cooksmart: Perfect recipes for every day

Content

  • Thứ Sáu, 11:00 17/03/2023

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

Thứ Sáu, 10:48 17/03/2023

Contracts for paralegals: Legal principles and practical applications

Thứ Sáu, 10:45 17/03/2023

Where Am I eating?

Thứ Sáu, 10:36 17/03/2023

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Thứ Sáu, 10:32 17/03/2023

사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (심화) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (chuyên khảo)

Thứ Sáu, 10:28 17/03/2023

Video giới thiệu