Cooksmart: Perfect recipes for every day

Collects basic dishes that can be prepared more easily to accommodate today's hectic lifestyles, pairing culinary essays with simple recipes for such fare as oven-barbecued ribs, easy chicken Parmesan, Caesar salad without raw eggs, and quick chocolate cake. 35,000 first printing.

Cooksmart: Perfect recipes for every day

Pam Anderson

Mc Graw Hill

2002

Abstract

Collects basic dishes that can be prepared more easily to accommodate today's hectic lifestyles, pairing culinary essays with simple recipes for such fare as oven-barbecued ribs, easy chicken Parmesan, Caesar salad without raw eggs, and quick chocolate cake. 35,000 first printing.
The Paralegal Supersite Site.

Citation

Pam Anderson. Cooksmart: Perfect recipes for every day. Mc Graw Hill, 2002

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Cooksmart: Perfect recipes for every dayWomen Who Surf: Charging Waves with the World's bestScott Deveaux, Gary GiddinsClinical drug data
Cooksmart: Perfect recipes for every dayWomen Who Surf: Charging Waves with the World's bestScott Deveaux, Gary GiddinsClinical drug data

QR code

Cooksmart: Perfect recipes for every day

Content

  • Thứ Sáu, 11:00 17/03/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Wiley Encyclopedia of Molecular Medicine

Thứ Sáu, 10:48 17/03/2023

Contracts for paralegals: Legal principles and practical applications

Thứ Sáu, 10:45 17/03/2023

Where Am I eating?

Thứ Sáu, 10:36 17/03/2023

Contemporary women's health: Issues for today and the future

Thứ Sáu, 10:32 17/03/2023

사회통합프로그램을 위한 한국사회 이해 (심화) = Lý giải xã hội Hàn Quốc dành cho chương trình xã hội tổng hợp (chuyên khảo)

Thứ Sáu, 10:28 17/03/2023