Cơ chế quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

tác giả đã đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp trong thời gian tới ở Việt Nam.

Cơ chế quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

Nguyễn Mạnh Hùng

Chính trị Quốc Gia

2010

Tóm tắt

Trong thời gian qua, nhà nước đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. Việc quản lý, sử dụng tài sản công từng bước đi vào nền nếp, kỷ cương, kỷ luật, công khai, minh bạch, góp phần đáng kể tình trạng lạm dụng tài sản công vào việc riêng. Các cơ quan nhà nước đã bước đầu kiểm soát được việc sử dụng tài sản công, hạn chế dần việc sử dụng tài sản công không đúng mục đích, sử dụng lãng phí, thất thoát.

Công tác quản lý tài sản công đã được chủ động hơn trên cơ sở vẫn đảm bảo tính độc lập, phù hợp với quy trình đầu tư xây dựng mới, mua sắm sử dụng tài sản. song, bên cạnh những kết quả đã đạt dược, do có nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp vừa thiếu, vừa chưa đồng bộ, tính pháp lý chưa cao, còn nhiều sơ hở, vẫn còn một số văn bản pháp luật chưa phù hợp với tình hình thực tế chậm được sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới…..

Nội dung cuốn sách gồm 3 chương, nêu cơ sở lý luận về cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp và thực trạng cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay. Từ phân tích lý luận và thực tiễn, tác giả đã đưa ra những quan điểm, giải pháp nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp trong thời gian tới ở Việt Nam.

Trích dẫn

Nguyễn Mạnh Hùng. Cơ chế quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp ở Việt Nam, Chính trị Quốc Gia, 2010.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cơ chế quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp ở Việt NamHồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Cơ chế quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

Hồ Chí Minh hành trình từ Làng Sen đến Ba Đình (1890-1969)

Hồ Chí Minh đào tạo cán bộ và trọng dụng nhân tài

Mã QR

Cơ chế quản lý Tài sản công trong khu vực Hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

Nội dung

  • Thứ Hai, 15:21 02/08/2021

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Cẩm nang công tác quản lý dành cho hiệu trưởng trường học

Thứ Hai, 15:08 02/08/2021

Ảnh hưởng của hiện tượng du canh du cư đến cộng đồng người H'mông ở miền núi phía Bắc.

Thứ Hai, 14:52 02/08/2021

Ứng dụng tin học trong dạy học Vật lý

Thứ Sáu, 11:34 30/07/2021

Bài tập Vật lí đại cương. Tập một: Cơ - Nhiệt

Thứ Sáu, 11:27 30/07/2021

Vật liệu polyme. Quyển 2: Vật liệu polyme tính năng cao

Thứ Sáu, 11:19 30/07/2021

Video giới thiệu