Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trường

Tài liệu trình bày cơ sở lý luận và khung chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường; thực trạng đầu tư của doanh nghiệp và cơ chế chính sách hiện hành thức đẩy doanh nghệp đầu tư cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam; kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trường

Phạm Thị Mai Hương (ch. b)

Nxb. Thống kê

2022

Tóm tắt

Hài hòa giữa mục tiêu phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó có việc huy động nguồn lực để bảo đảm sự phát triển bền vững đang là mối quan tâm của nhiều quốc gia trên Thế giới. Trong nhiều thập kỷ trước, người ta quan niệm rằng bảo vệ môi trường sinh thái là trách nhiệm của Chính phủ, thể hiện vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường. Sở dĩ như vậy vì với mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp thường không quan tâm tới đầu tư cho bảo vệ môi trường do họ không phải trả "chi phí cho những "tác động ngoại vi mà họ gây ra cho môi trường sinh thái. Chính vì vậy, Nhà nước là người đứng ra để xử lý vấn để này bằng cách bỏ tiền ngân sách ra để giảm thiểu các tác động ngoại vi do doanh nghiệp gây ra cho môi trường.

Tài liệu trình bày cơ sở lý luận và khung chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường; thực trạng đầu tư của doanh nghiệp và cơ chế chính sách hiện hành thức đẩy doanh nghệp đầu tư cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam; kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ môi trường ở Việt Nam.

Trích dẫn

Phạm Thị Mai Hương. Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trường, Nxb. Thống kê, 2022.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG (7510406)

Tài liệu liên quan

Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trườngVật liệu Polime phân hủy sinh họcBài tập hoá học đại cương

Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trường

Vật liệu Polime phân hủy sinh học

Bài tập hoá học đại cương

Mã QR

Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trường

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:03 05/05/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Marine biology

Thứ Sáu, 12:54 05/05/2023

Ecology: Concepts and applications

Thứ Sáu, 11:27 05/05/2023

Environmental science: A global concern

Thứ Sáu, 11:21 05/05/2023

Đề cương Bài giảng xuất nhập khẩu ngành may

Thứ Sáu, 11:02 05/05/2023

Kỹ thuật nhiệt điện

Thứ Sáu, 09:50 05/05/2023