Cảm luận nghệ thuật

Cuốn cảm luận nghệ thuật mặc dù không thể sử dụng các nguồn tư liệu sẵn có trong các sách đông tây kim cổ, song tác giả đã thành công ở vị trí riêng biệt của mình bằng viwwjc áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành hiện đại bao gồm triết học, sử học, huyền học, địa lý phong tục học

Cảm luận nghệ thuật

Trần Duy

Mỹ thuật

2002

Tóm tắt

Cuốn cảm luận nghệ thuật mặc dù không thể sử dụng các nguồn tư liệu sẵn có trong các sách đông tây kim cổ, song tác giả đã thành công ở vị trí riêng biệt của mình bằng viwwjc áp dụng phương pháp nghiên cứu liên ngành hiện đại bao gồm triết học, sử học, huyền học, địa lý phong tục học…với những kiến giải chắc chắn, có tính bản chất, khám phá bất ngờ về nghệ thuật của các nền văn minh trên thế giới như nghệ thuật Hy Lạp, La Mã, Châu Đại Dương, Châu Phi, Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam..

Trích dẫn

Trần Duy. Cảm luận nghệ thuật. Mỹ thuật, 2002

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Cảm luận nghệ thuậtTìm hiểu văn hóa tâm linh của người ViệtThuật thuận tâm lý
Cảm luận nghệ thuậtTìm hiểu văn hóa tâm linh của người ViệtThuật thuận tâm lý

Mã QR

Cảm luận nghệ thuật

Nội dung

  • Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Chế độ, chính sách mới về lao động - tiền lương - phụ cấp bảo hiểm xã hội - bảo hiểm y tế chính sách tinh giản biên chế

Thứ Năm, 09:46 01/02/2024