Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Cuốn sách nhằm giúp các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm; các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin… bảo đảm tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, sử dụng có hiệu quả và an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và truyền thông

Thông tin và truyền thông

2009

Tóm tắt

Cuốn sách nhằm giúp các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm; các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin… bảo đảm tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, sử dụng có hiệu quả và an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Nội dung cuốn sách gồm có 6 phần chính:

+ Phần 1: Quản lý chất lượng sản phẩm

+ Phần 2: Quấn lỷ chất lượng dịch vụ

+ Phần 3: Quàn lý chất lượng công trình viễn thông

+ Phần 4: Chỉ định đo kiểm

+ Phần 5: Quản lý nhập khẩu

+ Phần 6: Phi, lệ phi quản lỷ chất lượng

Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số nội dung ''Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”, "Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Trích dẫn

Bộ Thông tin và truyền thông. Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin. Thông tin và truyền thông, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tinMạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPLập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệp

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPLập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệp

Mã QR

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:47 01/04/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Assessing You: The first step in career planning

Thứ Sáu, 11:31 01/04/2022

Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Thứ Sáu, 11:08 01/04/2022

Giáo trình Quản lý dự án

Thứ Sáu, 10:45 01/04/2022

Trang phục Việt Nam

Thứ Sáu, 10:43 01/04/2022

Thời trang

Thứ Sáu, 10:36 01/04/2022