Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Cuốn sách nhằm giúp các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm; các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin… bảo đảm tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, sử dụng có hiệu quả và an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Bộ Thông tin và truyền thông

Thông tin và truyền thông

2009

Tóm tắt

Cuốn sách nhằm giúp các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm; các thiết bị viễn thông; các thiết bị phát, thu phát sóng vô tuyến điện; các thiết bị điện tử và công nghệ thông tin… bảo đảm tương thích của sản phẩm trong kết nối, an toàn mạng viễn thông quốc gia, an ninh thông tin, sử dụng có hiệu quả và an toàn cho con người và môi trường, bảo vệ quyền lợi của người sử dụng.

Nội dung cuốn sách gồm có 6 phần chính:

+ Phần 1: Quản lý chất lượng sản phẩm

+ Phần 2: Quấn lỷ chất lượng dịch vụ

+ Phần 3: Quàn lý chất lượng công trình viễn thông

+ Phần 4: Chỉ định đo kiểm

+ Phần 5: Quản lý nhập khẩu

+ Phần 6: Phi, lệ phi quản lỷ chất lượng

Ngoài ra, cuốn sách còn giới thiệu một số nội dung ''Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật”, "Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa…

Trích dẫn

Bộ Thông tin và truyền thông. Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin. Thông tin và truyền thông, 2009.

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG (7510302)

Tài liệu liên quan

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tinMạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPLập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệp

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Mạng cảm biến không dây trên nền kiến trúc IPLập trình PLC-SCADA mạng truyền thông công nghiệp

Mã QR

Các quy định về chất lượng sản phẩm dịch vụ, công trình viễn thông và công nghệ thông tin

Nội dung

  • Thứ Sáu, 13:47 01/04/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Assessing You: The first step in career planning

Thứ Sáu, 11:31 01/04/2022

Giáo trình quản trị doanh nghiệp (Lưu Minh Ngọc)

Thứ Sáu, 11:08 01/04/2022

Giáo trình Quản lý dự án

Thứ Sáu, 10:45 01/04/2022

Trang phục Việt Nam

Thứ Sáu, 10:43 01/04/2022

Thời trang

Thứ Sáu, 10:36 01/04/2022

Video giới thiệu