Algorithms and Data Structures

From the inventor of Pascal and Modula-2 comes a new version of Niklaus Wirth's classic work, Algorithms Plus Data Structure Equals Programs (PH, l975).

Algorithms and Data Structures

Wirth, Niklaus

Oberon version

2004

Abstract

From the inventor of Pascal and Modula-2 comes a new version of Niklaus Wirth's classic work, Algorithms Plus Data Structure Equals Programs (PH, l975).

This title uses Modula-2 and includes new material on sequential structure, searching and priority search trees.

Citation

Wirth, Niklaus. Algorithms and Data Structures. Oberon version, 2004

Collection

Lĩnh vực Công nghệ thông tin

Related document

Algorithms and Data StructuresPractical C ProgrammingManaging and Mining Multimedia Databases
Algorithms and Data StructuresPractical C ProgrammingManaging and Mining Multimedia Databases

QR code

Algorithms and Data Structures

Content

  • Thứ Năm, 13:12 20/04/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Technical English 1B - Student's Book and Workbook

Thứ Năm, 11:46 20/04/2023

Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam - Tập 2

Thứ Năm, 11:25 20/04/2023

Giáo trình Văn học trung đại Việt Nam - Tập 1

Thứ Năm, 11:14 20/04/2023

Giáo trình văn học dân gian

Thứ Năm, 10:20 20/04/2023

Theory of translation and Interpreting

Thứ Năm, 10:07 20/04/2023