Accounting and Finance for Your Small Business

Once again, Bragg has turned his discerning eye and formidable talents on a topic and the results are outstanding. Both those new to the business and the long-established entrepreneur will benefit greatly when he joins forces with E. James Burton to produce this outstanding work."

Accounting and Finance for Your Small Business

Steven M. Bragg, E. James Burton

Wiley.

2006

Abstract

This book is essential for any small business owner, manager, or accountant's business tool kit. This easy-to-read book distills complex subject matter into meaningful and understandable information and is a great refresher course for those deeply involved in the accounting and financial matters of a small business. The book contains many examples that can be used immediately in daily operations to improve the quality of information for better decision making. The book provides those involved in small business the framework to manage what they measure.

Citation

Steven M. Bragg, E. James Burton. Accounting and Finance for Your Small Business. Wiley, 2006

Collection

Ngành Quản trị kinh doanh (7340101)

Related document

Accounting and Finance for Your Small BusinessWhat color is your parachute? A practical manual for Job Hunters and Career changersThe Theory and Practice of Change Management
Accounting and Finance for Your Small BusinessWhat color is your parachute? A practical manual for Job Hunters and Career changersThe Theory and Practice of Change Management

QR code

Accounting and Finance for Your Small Business

Content

  • Thứ Năm, 14:08 12/05/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Hành vi tổ chức trong một thế giới đang thay đổi

Thứ Năm, 07:29 01/06/2023

ホテル概論 = Tổng quan về khách sạn

Thứ Tư, 16:35 31/05/2023

Kỹ thuật phục hồi chỉnh sửa hình ảnh bằng photoshop - Tập 1

Thứ Tư, 10:03 31/05/2023

Mastering Windows Server 2008 R2

Thứ Tư, 09:40 31/05/2023

Internet - sinh viên - lối sống: một nghiên cứu xã hội học về phương tiện truyền thông kiểu mới

Thứ Tư, 09:30 31/05/2023

Human Resource Management: Issues, Challenges and Opportunities

Thứ Năm, 13:57 12/05/2022

Thể dục Aerobic

Thứ Năm, 13:55 12/05/2022

Planning Your Career in a Week

Thứ Năm, 13:46 12/05/2022

Giáo trình tâm lý học du lịch

Thứ Năm, 13:17 12/05/2022

What color is your parachute? A practical manual for Job-Hunters and Career-changers

Thứ Năm, 13:06 12/05/2022

Video giới thiệu