Từ tốt đến vĩ đại

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể. Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty, và mọi lĩnh vực ngành nghề. Đây là cuốn sách nên đọc đối với bất kỳ lãnh đạo hay quản lý nào.

Từ tốt đến vĩ đại

Collins, Jim, Trần Thị Ngân Tuyết ( Dịch)

Nxb. Nhà xuất bản Trẻ

2001

Tóm tắt

Jim Collins cùng nhóm nghiên cứu đã miệt mài nghiên cứu những công ty có bước nhảy vọt và bền vững để rút ra những kết luận sát sườn, những yếu tố cần kíp để đưa công ty từ tốt đến vĩ đại. Đó là những yếu tố khả năng lãnh đạo, con người, văn hóa, kỷ luật, công nghệ… Những yếu tố này được nhóm nghiên cứu xem xét tỉ mỉ và kiểm chứng cụ thể. Mỗi kết luận của nhóm nghiên cứu đều hữu ích, vượt thời gian, ý nghĩa vô cùng to lớn đối với mọi lãnh đạo và quản lý ở mọi loại hình công ty, và mọi lĩnh vực ngành nghề. Đây là cuốn sách nên đọc đối với bất kỳ lãnh đạo hay quản lý nào.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Tôi là kẻ thù vĩ đại

+ Chương 2: Khả năng lãnh đạo cấp độ 5

+ Chương 3: Con người đi trước công việc theo sau

+ Chương 4: Đối mặt sự thật phũ phàng

+ Chương 5: Khái niệm con nhím

+ Chương 6: Văn hóa kỷ luật

+ Chương 7: Bàn đạp công nghệ

+ Chương 8: Bánh đà và vòng luẩn quẩn

+ Chương 9: Từ tốt đến vĩ đại đến xây dựng để trường tồn.

Trích dẫn

Collins, Jim, Trần Thị Ngân Tuyết ( Dịch). Từ tốt đến vĩ đại, Nxb. Nhà xuất bản Trẻ, 2001.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

Từ tốt đến vĩ đạiThuật tổ chức hội họp ( Meetinngs that Get Resultts)Quá trình hình thành đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Từ tốt đến vĩ đại

Thuật tổ chức hội họp ( Meetings that Get Results)

Quá trình hình thành đường biên giới đất liền Việt Nam - Campuchia

Mã QR

Từ tốt đến vĩ đại

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:49 18/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

HBR's 10 must reads on teams

Thứ Sáu, 15:36 18/11/2022

Nhà lãnh đạo giỏi giải quyết vấn đề như thế nào

Thứ Sáu, 15:31 18/11/2022

HBR's 10 Must Reads On Making Smart Decisions

Thứ Sáu, 15:28 18/11/2022

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: The 21 Irrefutable Laws of Leadership

Thứ Sáu, 15:25 18/11/2022

HBR's 10 Must Reads On Leadership

Thứ Sáu, 15:19 18/11/2022

Video giới thiệu