21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: The 21 Irrefutable Laws of Leadership

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo kết hợp những kiến thức mà John C. Maxwell tích luỹ từ thành công cũng như sai lầm của bản thân với những quan sát và phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, thể thao, tôn giáo, quân sự…Đó là những nguyên tắc ảnh hưởng một cách căn bản tới hiệu quả cá nhân và tổ chức, đồng thời cho thấy “thành bại đều do lãnh đạo”.21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo kết hợp những kiến thức mà John C. Maxwell tích luỹ từ thành công cũng như sai lầm của bản thân với những quan sát và phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, thể thao, tôn giáo, quân sự…Đó là những nguyên tắc ảnh hưởng một cách căn bản tới hiệu quả cá nhân và tổ chức, đồng thời cho thấy “thành bại đều do lãnh đạo”.

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: The 21 Irrefutable Laws of Leadership

John c . Maxwell, Đinh Việt Hòa (dịch)

Nxb. Lao động xã hội

2017

Tóm tắt

Phẩm chất lãnh đạo nằm sâu tiềm ẩn trong mỗi con người chúng ta, nhưng không phải ai cũng có thể phát huy hay vận dụng nó một cách đúng đắn. Thật vậy, chính điều đó mới tạo nên cái mà ta gọi là “Xã Hội”. Chỉ có những người dám thử, dám làm và năng tìm tòi học hỏi và hoàn thiện bản thân bằng những kinh nghiệm học được từ người đi trước mới có thể trở thành một dấu nhấn nổi trội trong xã hội và hoàn hảo cho cuộc sống bản thân. 21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo là những chắt lọc từ kiến thức và kinh nghiệm trong hơn 30 năm giảng dạy và thực hành nghệ thuật lãnh đạo của John C. Maxwell. Đó là những nguyên tắc mà theo Maxwell, các nhà lãnh đạo nên vận dụng và thực hành một cách linh hoạt, thường xuyên, để đảm nhiệm vai trò và vị trí của mình một cách toàn diện, đồng thời dẫn dắt người khác cùng đi đến thành công.

21 Nguyên Tắc Vàng Của Nghệ Thuật Lãnh Đạo kết hợp những kiến thức mà John C. Maxwell tích luỹ từ thành công cũng như sai lầm của bản thân với những quan sát và phân tích về các lĩnh vực kinh doanh, chính trị, thể thao, tôn giáo, quân sự…Đó là những nguyên tắc ảnh hưởng một cách căn bản tới hiệu quả cá nhân và tổ chức, đồng thời cho thấy “thành bại đều do lãnh đạo”.

Trích dẫn

John c . Maxwell, Đinh Việt Hòa (dịch). 21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo The 21 Irrefutable Laws of Leadership, Nxb. Lao động xã hội, 2017.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập số Lĩnh vực Khác

Tài liệu liên quan

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: The 21 Irrefutable Laws of LeadershipQuyết đoán trong mọi tình huống (How to be assertive in any situation)Tên lửa đẩy và không gian vũ trụ

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: The 21 Irrefutable Laws of Leadership

Quyết đoán trong mọi tình huống (How to be assertive in any situation)

Tên lửa đẩy và không gian vũ trụ

Mã QR

21 nguyên tắc vàng của nghệ thuật lãnh đạo: The 21 Irrefutable Laws of Leadership

Nội dung

  • Thứ Sáu, 15:25 18/11/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

HBR's 10 Must Reads On Leadership

Thứ Sáu, 15:19 18/11/2022

Năng lực lãnh đạo = Leadership

Thứ Sáu, 15:17 18/11/2022

HBR's 10 Must Reads On Diversity

Thứ Sáu, 15:10 18/11/2022

HBR's 10 Must Reads For New Managers

Thứ Sáu, 14:58 18/11/2022

HBR Guide to Performance Management

Thứ Sáu, 14:48 18/11/2022

Video giới thiệu