Tự động hóa PLC S7-1200 với tia Portal

Cuốn sách được viết từ nhứng kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng có được qua quá trình nghiên cứu, học tập, trải nghiệm thực tế và làm việc với phần mềm Tia Portal từ các phiên bản C10.5 đến V13 SP1 sẽ giúp bạn đọc nắm bắt rõ hơn với ngành nghề tự động hóa công nghiệp với tia Portal

Tự động hóa PLC S7-1200 với tia Portal

Trần Văn Hiếu

Khoa học và Kĩ thuật

2015

Tóm tắt

Trong lần tái bản mới này, tác giả dành nhiều thời gian chỉnh sửa lỗi chính tả, một số sai sót khác và bổ sung thêm nội dung như: Recipe, Data log, những cập nhật thông tin mới cho dòng sản phẩm PLC S7 - 1200 với Firmware CPU và phần mềm TIA Portal mới nhất, cách chuyển đổi chương trình từ PLC S7 - 200 lên PLC S7 - 1200.

Cuốn sách trình bày kiến thức cơ bản sau:

Phần I: Lập trình cơ bản

 • Chương 1: Kiến thức cơ bản
 • Chương 2: Tổng quan về PLC S7 – 1200 C
 • hương 3: Làm việc với tia Portal và PLC S7 – 1200
 • Chương 4: Lập trình với tập lệnh logic
 • Chương 5: Lập trình ứng dụng với bộ định thì
 • Chương 6: Lập trình ứng dụng với bộ đếm
 • Chương 7: Lập trình xử lý tín hiệu analog
 • Chương 8: Quy trình công nghệ và giải thuật lập trình grafcet
 • Chương 9: Lập trình với những tập lệnh cơ bản khác

Phần II: Lập trình nâng cao

 • Chương 1: Khối tổ chức OB và lập trình kỹ thuật
 • Chương 2: Một số tập lệnh nâng cao
 • Chương 3: Lập trình đếm/phát xung tốc độ cao
 • Chương 4: Thiết kế hệ thống điều khiển vòng kín với thuật toán PID
 • Chương 5: Lập trình lưu trữ dữ liệu với Recipe và Data logging

Phần III: Truyền thông ứng dụng PLC S7-1200 và ngôn ngữ lập trình S7-SCL

 • Chương 1: Lập trình truyền thông dữ liệu CPU S7-1200 với Profinet
 • Chương 2: Thiết kế webserver cho PLC S7-1200
 • Chương 3: Lập trình với ngôn ngữ S7 –SCL

Trích dẫn

Trần Văn Hiếu, Tự động hóa PLC S7-1200 với tia Portal, Khoa học và Kĩ thuật, 2015

Bộ sưu tập

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA (7510303)

Ngành CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN, ĐIỆN TỬ (7510301)

Tài liệu liên quan

Tự động hóa PLC S7-1200 với tia PortalGiáo trình kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiểnGiáo trình lý thuyết mạch điện
Tự động hóa PLC S7-1200 với tia PortalGiáo trình kỹ thuật vi xử lý và vi điều khiểnGiáo trình lý thuyết mạch điện

Mã QR

Tự động hóa PLC S7-1200 với tia Portal

Nội dung

 • Thứ Hai, 14:10 25/04/2022