Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Nội dung của những chương này là sự phản ánh cô đúc và có phần bổ sung, phát triển thêm kết quả nghiên cứu của 6 đề tài nhánh thuộc chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ của Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia từ cuối năm 1997 đến năm 2001

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Phạm Xuân Nam (Ch.b)

Khoa học xã hội

2005

Tóm tắt

Cuốn sách Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu này được biên soạn với nội dung bao gồm 7 chương sau:

- Chương 1: Quan niệm về triết lý, triết lý phát triển

- Chương 2: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về triết lý phát triển xã hội tổng quát.

- Chương 3: Triết lý về mối quan hệ giữa cái kinh tế và cái xã hội trong phát triển.

- Chương 4: Quan hệ giữa công nghiệp và nông nghiệp, đô thị và nông thôn trong phát triển - những triết lý.

- Chương 5: Triết lý về bản sắc dân tộc và hiện đại hóa văn hóa trong phát triển.

- Chương 6: Triết lý đạo đức và pháp luật trong phát triển xã hội.

- Chương 7: Triết lý về mối quan hệ giữa con người và tự nhiên trong phát triển bền vững.

Trích dẫn

Phạm Xuân Nam (Ch.b). Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu. Khoa học xã hội, 2005

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập theo lĩnh vực khác

Tài liệu liên quan

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếuHội làng Việt NamPhong tục ngày tết, nghi lễ đi chùa đầu năm và những điều bạn nên biết để đón tài lộc, gặp nhiều may mắn
Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếuHội làng Việt NamPhong tục ngày tết, nghi lễ đi chùa đầu năm và những điều bạn nên biết để đón tài lộc, gặp nhiều may mắn

Mã QR

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Nội dung

  • Thứ Sáu, 14:51 05/05/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trường

Thứ Sáu, 13:03 05/05/2023

Marine biology

Thứ Sáu, 12:54 05/05/2023

Ecology: Concepts and applications

Thứ Sáu, 11:27 05/05/2023

Environmental science: A global concern

Thứ Sáu, 11:21 05/05/2023

Đề cương Bài giảng xuất nhập khẩu ngành may

Thứ Sáu, 11:02 05/05/2023