Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách của tác giả Nguyễn Thế Xương

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Hoàng Thế Xương

Sân khấu 2016

2016

Tóm tắt

Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghệ nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tôn chỉ mục đích của Hội là “Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa – văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở các thành quả của các công việc trên, Hội là một trong những đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa – văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua các phong tục, tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo ; với ý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc người Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa - văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Văn học dân gian Việt Nam

Cuốn sách tìm hiểu nghi thức thờ cúng tế lễ trong các lễ hội dân gian cổ truyền ở một làng ven đô Hà Nội; đặc điểm địa lý lịch sử dân tộc; không gian thờ các đấng thiêng liêng nơi diễn ra tế lễ truyền thống; bài trí nơi thờ cúng tế lễ ở trong nhà, ngoài trời và thời gian tổ chức tế lễ; bầu chọn nhân sự điều hành tế lễ, nhan sự tế lễ; lễ và cách lễ xuống gối, lên gối theo truyền thống cách lễ thập bái; nghi thức tế thần.

Trích dẫn

Hoàng Thế Xương. Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội, Sân khấu, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà NộiChiến lược tốt & chiến lược tồi Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Chiến lược tốt & chiến lược tồi

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Mã QR

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:21 29/11/2022

Tin tiêu điểm

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023
Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Đăng ký sử dụng miễn phí bộ CSDL eLibraryUSA

Chủ Nhật, 15:56 06/08/2023

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Tài liệu học tập Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

Thứ Ba, 09:18 29/11/2022

A General Introduction to Data Analytics

Thứ Ba, 09:17 29/11/2022

Group policy Fundamentals, security, and the managed desktop

Thứ Ba, 09:14 29/11/2022

Rippling How social entrepreneurs spread innovation throughout the world

Thứ Ba, 09:11 29/11/2022

Tài liệu hướng dẫn một số vấn đề nội dung nghiên cứu, giảng dạy các bộ môn khoa học Mác – Lênin

Thứ Ba, 09:11 29/11/2022

Video giới thiệu