Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Giới thiệu đến bạn đọc cuốn sách của tác giả Nguyễn Thế Xương

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Hoàng Thế Xương

Sân khấu 2016

2016

Tóm tắt

Hội Văn Nghệ Dân gian Việt Nam là một tổ chức chính trị xã hội nghệ nghiệp, nằm trong khối liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam.

Tôn chỉ mục đích của Hội là “Sưu tầm, nghiên cứu, phổ biến và truyền dạy vốn văn hóa – văn nghệ dân gian các tộc người Việt Nam”. Trên cơ sở các thành quả của các công việc trên, Hội là một trong những đội quân chủ lực góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa – văn nghệ mang đậm bản sắc dân tộc đã được ông cha ta sáng tạo và giữ gìn trong suốt mấy nghìn năm của lịch sử dân tộc.

Những giá trị sáng tạo đó thể hiện mối quan hệ của các tộc người Việt Nam với thiên nhiên thông qua các tri thức sản xuất nông nghiệp; với xã hội thông qua các phong tục, tập quán, hội xuân, với nhân sinh quan thông qua các nghi lễ vòng đời người; với vũ trụ và thế giới tự nhiên đã được siêu nhiên hóa thông qua các loại hình tín ngưỡng tôn giáo ; với ý tưởng thẩm mỹ thông qua các sáng tạo văn học nghệ thuật. Ở mỗi tộc người Việt Nam, những lĩnh vực và hình thái văn hóa - văn nghệ này lại được thể hiện trong một sắc thái riêng. Chính kho tàng văn hóa đa dạng đó là nội dung, là đối tượng hoạt động của hội viên Văn học dân gian Việt Nam

Cuốn sách tìm hiểu nghi thức thờ cúng tế lễ trong các lễ hội dân gian cổ truyền ở một làng ven đô Hà Nội; đặc điểm địa lý lịch sử dân tộc; không gian thờ các đấng thiêng liêng nơi diễn ra tế lễ truyền thống; bài trí nơi thờ cúng tế lễ ở trong nhà, ngoài trời và thời gian tổ chức tế lễ; bầu chọn nhân sự điều hành tế lễ, nhan sự tế lễ; lễ và cách lễ xuống gối, lên gối theo truyền thống cách lễ thập bái; nghi thức tế thần.

Trích dẫn

Hoàng Thế Xương. Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội, Sân khấu, 2016

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà NộiChiến lược tốt & chiến lược tồi Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Chiến lược tốt & chiến lược tồi

Cẩm nang kỹ thuật đa ngành dành cho kỹ sư

Mã QR

Tìm hiểu nghi thức tế lễ trong các lễ hội dân gian ở vùng Hà Tây - Hà Nội

Nội dung

  • Thứ Ba, 09:21 29/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Tài liệu học tập Văn kiện Đại hội VIII của Đảng

Thứ Ba, 09:18 29/11/2022

A General Introduction to Data Analytics

Thứ Ba, 09:17 29/11/2022

Group policy Fundamentals, security, and the managed desktop

Thứ Ba, 09:14 29/11/2022

Tài liệu hướng dẫn một số vấn đề nội dung nghiên cứu, giảng dạy các bộ môn khoa học Mác – Lênin

Thứ Ba, 09:11 29/11/2022

Rippling How social entrepreneurs spread innovation throughout the world

Thứ Ba, 09:11 29/11/2022