Systems Analysis and Design, 9th Edition

Directed primarily toward students taking an course in undergraduate systems analysis and design, this text also provides practical content to current and aspiring industry professionals.

Systems Analysis and Design, 9th Edition

Kendall and Kendall’s

Pearson

2014

Abstract

Systems Analysis and Design, 9e, is a human-centered book that concisely presents the latest systems development methods, tools, and techniques in an engaging and easy-to-understand manner.

I. SYSTEMS ANALYSIS FUNDAMENTALS

1. Systems, Roles, and Development Methodologies

2. Understanding and Modeling Organizational Systems

3. Project Management

II. INFORMATION REQUIREMENTS ANALYSIS

4. Information Gathering: Interactive Methods

5. Information Gathering: Unobtrusive Methods

6. Agile Modeling and Prototyping

III. THE ANALYSIS PROCESS

7. Using Data Flow Diagrams

8. Analyzing Systems Using Data Dictionaries

9. Process Specifications and Structured Decisions

10. Object-Oriented Systems Analysis and Design Using UML

IV. THE ESSENTIALS OF DESIGN

11. Designing Effective Output

12. Designing Effective Input

13. Designing Databases

14. Human-Computer Interaction

V. QUALITY ASSURANCE AND IMPLEMENTATION

15. Designing Accurate Data Entry Procedures

16. Quality Assurance and Implementation

Glossary

Acronyms

Index

Citation

Kendall and Kendall’s. Systems Analysis and Design, 9th Edition. Pearson, 2014

Collection

Công nghệ thông tin

Related document

Systems Analysis and Design, 9th EditionJava: The Complete ReferenceCore Java: Fundamentals 10th Edition
Systems Analysis and Design, 9th EditionJava: The Complete ReferenceCore Java: Fundamentals 10th Edition

Mã QR

Systems Analysis and Design, 9th Edition

Content

  • Chủ Nhật, 08:49 12/02/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

自動運転(第2版):システム構成と要素技術 = Lái xe tự lái (Phiên bản thứ 2): Cấu hình hệ thống và công nghệ nguyên tố

Thứ Sáu, 11:29 10/02/2023

しごとの日本語 FOR BEGINNERS 会話編 = Tiếng Nhật trong công việc cho người mới bắt đầu Hội thoại'

Thứ Sáu, 11:14 10/02/2023

Giáo trình Hành vi người tiêu dùng

Thứ Năm, 13:47 09/02/2023

Giáo trình Kinh tế học Ứng dụng

Thứ Năm, 13:40 09/02/2023

Mô hình kinh doanh tối ưu công cụ và áp dụng

Thứ Năm, 13:32 09/02/2023