Stay Sweet

From the author of The Last Boy and Girl in the World and The List comes a bold and sweet summer read about first love, feminism, and ice cream

Stay Sweet

Siobha Vivian

Simon & Schuster Books FFYR

2018

Abstract

Summer in Sand Lake isn’t complete without a trip to Meade Creamery—the local ice cream stand founded in 1944 by Molly Meade who started making ice cream to cheer up her lovesick girlfriends while all the boys were away at war. Since then, the stand has been owned and managed exclusively by local girls, who inevitably become the best for friends. Seventeen-year-old Amelia and her best friend Cate have worked at the stand every summer for the past three years, and Amelia is “Head Girl” at the stand this summer. When Molly passes away before Amelia even has her first day in charge, Amelia isn’t sure that stand can go on. That is, until Molly’s grandnephew Grady arrives and asks Amelia to stay on to help continue the business…but Grady’s got some changes in mind…

Citation

Siobha Vivian, Stay Sweet, Simon & Schuster Books FFYR, 2018

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Stay SweetDython for Kids for DummiesEar - rings from Frankfurt

Stay Sweet siobhan vivian

Dython for Kids for DummiesEar - rings from Frankfurt

QR code

Stay Sweet

Content

  • Chủ Nhật, 13:31 22/01/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Giáo trình tín hiệu và hệ thống

Thứ Sáu, 14:19 07/06/2024

Task-Based Language Teaching: Theory and Practice

Thứ Ba, 17:36 27/12/2022

Python Programming, Deep Learning 3 Books in 1

Thứ Ba, 16:32 27/12/2022

Tiếng Việt nâng cao dành cho người nước ngoài (Quyển 1)

Thứ Sáu, 16:04 23/12/2022

Electric and hybrid vehicles: Technologies, modeling and control

Thứ Sáu, 12:50 23/12/2022

Computer Networking a top - down approach, 8th Edition

Thứ Sáu, 09:18 23/12/2022