Ear - rings from Frankfurt

Richard Walton is in trouble again. He has lost his job, and he has borrowed money from his sister, Jennifer - again

Ear - rings from Frankfurt

Reg Wright

O.U.P

2000

Abstract

Richard Walton is in trouble again. He has lost his job, and he has borrowed money from his sister, Jennifer - again.

And now he has disappeared. Jennifer is looking for him, and so are the police. They both have some questions that they want to ask him. How did he lose his job?

Why did he fly to Frankfurt? Who gave his girlfriend those very expensive gold ear-rings? Only Richard can answer these questions.

But nobody can find Richard.

Citation

Reg Wright. Ear - rings from Frankfurt. O.U.P, 2000

Collection

Lĩnh vực khác

Related document

Ear - rings from FrankfurtDecision-making for dummiesDesigning with light An Introduction to stage lighting
Ear - rings from FrankfurtDecision-making for dummiesDesigning with light An Introduction to stage lighting

QR code

Ear - rings from Frankfurt

Content

  • Thứ Tư, 13:23 22/03/2023

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 3: Reading & Writing (Student's Book)

Thứ Sáu, 13:18 29/09/2023

Reflect 3: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 10:12 29/09/2023

Reflect 2: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:01 29/09/2023

Reading explorer 5 3rd Edition (Teacher's book)

Thứ Sáu, 08:43 29/09/2023

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Cung cầu tiền trong nền kinh tế thị trường

Thứ Tư, 11:21 22/03/2023

学ぼう! にほんご 中級 = Học tiếng Nhật trung cấp

Thứ Tư, 11:20 22/03/2023

上級・超級日本語学習者のための 考える漢字・語彙 上級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển cao cấp

Thứ Tư, 11:13 22/03/2023

上級・超級日本語学習者のための 考える語彙・漢字 超級編 = Hán tự và từ vựng cần thiết cho người học tiếng Nhật trình độ cao cấp và sau cao cấp - Quyển sau cao cấp

Thứ Tư, 11:06 22/03/2023

Shadowing日本語を話そう!中~上級編インドネシア語・タイ語・ベトナム語訳版 = Shawing Hãy nói tiếng Nhật! Phiên bản trung cấp - nâng cao Phiên bản dịch tiếng In nesia / Thái / Việt

Thứ Tư, 11:00 22/03/2023

Video giới thiệu