Sống theo phương thức 80/20: bớt công việc,bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống

Sống theo phương thức 80/20 chỉ cho bạn cách áp dụng ý tưởng ít được nhiều và nhiều hơn từ ít hơn vào 20% tốt nhất của bạn để thành công, giàu có, có cuộc sống tốt đẹp hơn, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc đời

Sống theo phương thức 80/20: bớt công việc,bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống

Richard Koch; Dịch: Huỳnh Tiến Đạt

Trẻ

2019

Tóm tắt

Trong quyển sách mới này, Sống theo phương thức 80/20, Koch tập trung vào cách thành công trong cuộc sống cá nhân cũng như trong công việc, để có một cuộc sống tốt đẹp - mà không cần phải làm nhiều. Chìa khóa, theo Koch, là tập trung vào số ít những thứ thật sự quan trọng, và một số phương pháp thật sự mang lại cho ta những điều ta muốn, và hành động dựa vào đó, trong khi phớt lờ số nhiều vụn vặt đang cản trở cuộc sống của chúng ta. Nghe có vẻ đơn giản và... nhưng trước đó chưa ai giải thích ý tưởng đó bằng một cách thuyết phục, cũng như dựa trên những hiện tượng và ví dụ đã được chứng minh.

Sống theo phương thức 80/20 chỉ cho bạn cách áp dụng ý tưởng ít được nhiều và nhiều hơn từ ít hơn vào 20% tốt nhất của bạn để thành công, giàu có, có cuộc sống tốt đẹp hơn, và sẽ giúp bạn phát triển kế hoạch hành động cá nhân để thay đổi cuộc đời

Nội dunng cuốn sách gồm:

- Phần 1: Giới thiệu
- Phần 2: Tạo nên cách sống và cuộc sống
- Phần 3: Hãy để điều đó diễn ra


Trích dẫn

Richard Koch; Dịch: Huỳnh Tiến Đạt. Sống theo phương thức 80/20: bớt công việc, bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống, Trẻ, 2019.

Bộ sưu tập

LĨNH VỰC KHÁC

Tài liệu liên quan

Sống theo phương thức 80/20: bớt công việc,bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Quyết đoán trong mọi tình huống (How to be assertive in any situation)

Sống theo phương thức 80/20: bớt công việc,bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống

Sổ tay hướng dẫn quy hoạch mạng lưới cấp thoát nước đô thị

Quyết đoán trong mọi tình huống (How to be assertive in any situation)

Mã QR

Sống theo phương thức 80/20: bớt công việc,bớt ưu phiền, thêm thành công, thêm niềm vui sống

Nội dung

  • Thứ Tư, 15:32 16/11/2022