Signal and Systems

This comprehensive exploration of signals and systems develops continuous-time and discrete-time concepts/methods in parallel -- highlighting the similarities and differences -- and features introductory treatments of the applications of these basic methods in such areas as filtering, communication, sampling, discrete-time processing of continuous-time signals, and feedback.

Signal and Systems 2nd Edition

Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky

Prentice Hall

2004

Abstract

The second edition of this well-known and highly regarded text can be used as the basis for a one- or two-semester undergraduate course in signals and linear systems theory and applications. Topics include basic signals and systems concepts, linear time-invariant (LTI) systems, Fourier representations of continuous-time and discrete-time signals, the CT and DT Fourier transforms, and time- and frequency-domain analysis methods. The author emphasizes applications of the theory through numerous examples in filtering, sampling, communications, and feedback. The parallel development of continuous-time and discrete-time frequency domain methods allows the reader to apply insights and intuition across the two domains. It also facilitates a deeper understanding of the material by bringing into focus the similarities and differences between the two domains. The text also includes introductory chapters on communication systems and control theory. This book assumes that you have a background in calculus as well as exposure to complex numbers and elementary differential equations. Because of its thoroughness and unhurried pace, this text is highly recommended for students and those interested in self-study.

Contents:

+ Signals and systems

+ Linear time – invariant systems

+ Fourier series representation of periodic signals

+ The continuous – time fourier transform

+ The discete – time fourier transform

+ Time and frequency characterizatiom

+ Sampling

+ Communicaion systems

+ The laplace transform

+ The Z – tranform

+ Unear feedback systems

Citation

Alan V. Oppenheim, Alan S. Willsky. Signal and Systems 2nd Edition, Prentice Hall, 2004

Collection

Lĩnh vực Điện tử , Viễn thông

Related document

Signal and SystemsGiáo trình PLCThông tin số

Signal and Systems 2nd Edition

Giáo trình PLC

Thông tin số

QR code

Signal and Systems 2nd Edition

Content

  • Thứ Bảy, 09:01 06/05/2023

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

Nhập môn lập trình ngôn ngữ C

Thứ Bảy, 08:25 06/05/2023

Tiêu chuẩn kỹ năng nghề du lịch Việt Nam: Điều hành du lịch & đại lý lữ hành

Thứ Sáu, 15:14 05/05/2023

Giáo trình vận hành và điều khiển hệ thống điện

Thứ Sáu, 15:03 05/05/2023

Triết lý phát triển ở Việt Nam mấy vấn đề cốt yếu

Thứ Sáu, 14:51 05/05/2023

Cơ chế chính sách thúc đẩy Doanh nghiệp đầu tư cho bảo vệ Môi trường

Thứ Sáu, 13:03 05/05/2023