Sap R /3 Enterprise software: An introduction

The book Sap R /3 Enterprise software Learn about SAP R/3 software for businesses. Guide the operations as well as data processing methods in the enterprise and information system management methods.

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Roger Hayen

Mc Graw Hill

2007

Abstract

The book Sap R /3 Enterprise software Learn about SAP R/3 software for businesses. Guide the operations as well as data processing methods in the enterprise and information system management methods.

The contents of the book include 3 parts:

+ Part 1: Understanding enterprise software

+ Part 2: Displaying Sap R /3 Information

+ Part 3: Processing Sap R /3 transactions

Citation

Roger Hayen. Sap R /3 Enterprise software: An introduction. Mc Graw Hill, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Sap R /3 Enterprise software Computing ConceptsAdvantures in coding

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

The I-Series Computing Concepts Introductory Edition

Adventures in Coding

QR code

Sap R /3 Enterprise software

Content

  • Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Oracle HTML DB Handbook

Thứ Ba, 21:42 09/08/2022

The Mac OS X panther book

Thứ Ba, 16:18 09/08/2022

The I-Series Microsoft Excel 2002

Thứ Ba, 15:52 09/08/2022

The I-Series Computing Concepts Introductory Edition

Thứ Ba, 15:38 09/08/2022

The humanistic tradition

Thứ Ba, 15:19 09/08/2022