Sap R /3 Enterprise software: An introduction

The book Sap R /3 Enterprise software Learn about SAP R/3 software for businesses. Guide the operations as well as data processing methods in the enterprise and information system management methods.

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

Roger Hayen

Mc Graw Hill

2007

Abstract

The book Sap R /3 Enterprise software Learn about SAP R/3 software for businesses. Guide the operations as well as data processing methods in the enterprise and information system management methods.

The contents of the book include 3 parts:

+ Part 1: Understanding enterprise software

+ Part 2: Displaying Sap R /3 Information

+ Part 3: Processing Sap R /3 transactions

Citation

Roger Hayen. Sap R /3 Enterprise software: An introduction. Mc Graw Hill, 2007.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Sap R /3 Enterprise software Computing ConceptsAdvantures in coding

Sap R /3 Enterprise software: An introduction

The I-Series Computing Concepts Introductory Edition

Adventures in Coding

QR code

Sap R /3 Enterprise software

Content

  • Thứ Ba, 22:11 09/08/2022

Tin tiêu điểm

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Giới thiệu về các hoạt động, dịch vụ của Thư viện cho hơn 800 tân sinh viên hệ Cao đẳng - K24 trong chương trình “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu khóa năm học 2022 - 2023”

Thứ Năm, 13:42 15/09/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp dịch vụ hỗ trợ tìm kiếm tài liệu điện tử

Thứ Năm, 08:04 25/08/2022
Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Trung tâm Thông tin Thư viện trân trọng thông báo tới bạn đọc về việc cung cấp tài khoản truy cập nguồn tin Khoa học - Công nghệ

Thứ Hai, 08:25 15/08/2022

Tập huấn sử dụng phần mềm và khai thác tài nguyên thư viện phục vụ nghiên cứu, học tập và giảng dạy

Thứ Tư, 15:27 06/04/2022

Các bài đã đăng

Practical business math procedures tenth edition

Thứ Ba, 00:00 27/09/2022

Coach yourself to success: Winning the investment game

Thứ Sáu, 14:08 23/09/2022

Great again : Revitalizing America's entrepreneurial leadership

Thứ Sáu, 14:05 23/09/2022

Principles of micro economics. secand edition

Thứ Sáu, 09:51 23/09/2022

Cao điểm mùa hạ; Một chiều xa thành phố

Thứ Ba, 11:04 20/09/2022

Oracle HTML DB Handbook

Thứ Ba, 21:42 09/08/2022

The Mac OS X panther book

Thứ Ba, 16:18 09/08/2022

The I-Series Microsoft Excel 2002

Thứ Ba, 15:52 09/08/2022

The I-Series Computing Concepts Introductory Edition

Thứ Ba, 15:38 09/08/2022

The humanistic tradition

Thứ Ba, 15:19 09/08/2022

Video giới thiệu