The I-Series Microsoft Excel 2002

The book introduces the basic applications of Microsoft Excel 2002 program such as creating tables, editing tables, editing and printing, analyzing data, calculating and managing...

The I-Series Microsoft Excel 2002

Stephen Haag; James T. Perry

McGraw Hill

2002

Abstract

The book consists of 12 chapters:

+ Chapters 1: Creating Worksheets for decision maker.

+ Chapters 2: Planning and Creating a Worksheets

+ Chapters 3: Format a worksheet

+ Chapter 4: Creating Charts

+ Chapter 5: Exploring excel's list features

+ Chapter 6: Common funtions

+ Chapter 7: Integrating excel and office objects

+ Chapter 8: Developing multiple worksheet and workbook applications

+ Chapter 9: Using data tables and scenarios

+ Chapter 10: Using the solver

+ Chapter 11: Importing data

+ Chapter 12: Automating Applications with visual basic

Citation

Stephen Haag; James T. Perry. The I-Series Microsoft Excel 2002. McGraw Hill, 2002.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

The I-Series Microsoft Excel 2002The Complete Reference Microsoft Office FrontPage 2003SQL, the complete reference
The I-Series Microsoft Excel 2002Microsoft Office FrontPage 2003: The Complete ReferenceSQL: The complete reference

QR code

The I-Series Microsoft Excel 2002

Content

  • Thứ Ba, 15:52 09/08/2022

Tags:

Tin tiêu điểm

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin Thư viện

Thứ Hai, 10:33 03/06/2024

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

Các bài đã đăng

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Pathways 2: Reading, Writing and Critical Thinking

Thứ Tư, 13:52 12/06/2024

Giáo trình Cao học quản trị chiến lược - Cập nhật BSC

Thứ Sáu, 14:43 07/06/2024

Mạng nơ-rôn và ứng dụng trong xử lý tín hiệu

Thứ Sáu, 14:34 07/06/2024

The I-Series Computing Concepts Introductory Edition

Thứ Ba, 15:38 09/08/2022

The humanistic tradition

Thứ Ba, 15:19 09/08/2022

Become a franchise owner The start up guide to lowering risk, making money and owning what you do

Thứ Ba, 14:28 09/08/2022

The man who stalked Einstein How nazi scientist philipp lenard changed the course of history

Thứ Ba, 14:22 09/08/2022

An Everyone Culture: Becoming a Deliberately Developmental Organization

Thứ Ba, 14:06 09/08/2022