Adventures in Coding

The book Adventures in Coding is written specifically for young people who want to learn how to code, but don't know where to begin. No experience? No problem! This book starts from the very beginning to take you from newbie to app-builder in no time. You'll 'learn by doing' as you build projects designed to help you master fundamental programming skills and you'll have a great time doing it.

Adventures in Coding

Eva Holland; Chris Minnick

John Wiley & Sons

2016

Abstract

The book Adventures in Coding is written specifically for young people who want to learn how to code, but don't know where to begin. No experience? No problem! This book starts from the very beginning to take you from newbie to app-builder in no time. You'll 'learn by doing' as you build projects designed to help you master fundamental programming skills—and you'll have a great time doing it.

The contents of the book include 10 Advantures:

+ Adventure 1: Scratching the Surface

+ Adventure 2: Where in the World Is Scratch?

+ Adventure 3: Using Control Blocks

+ Adventure 4: Using Sensing Blocks

+ Adventure 5: Using Event Blocks

+ Adventure 6: Variables and Lists

+ Adventure 7: Using Operators in Scratch

+ Adventure 8: Using Graphics and the Pen

+ Adventure 9: Building Your Own Blocks

+ Adventure 10: Making and Using Sounds and Music

Citation

Eva Holland; Chris Minnick. Adventures in Coding. John Wiley & Sons. 2016.

Collection

Bộ sưu tập Lĩnh vực Công nghệ Thông tin

Related document

Advantures in codingEven More Excellent HTML with XML, XHTML and JavaScriptNovell's Guide to Netware 6 Networks

Adventures in Coding

Even More Excellent HTML with XML, XHTML and JavaScript

Novell's Guide to Netware 6 Networks

QR code

Adventures in Coding

Content

  • Thứ Ba, 08:37 09/08/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Windows Me - Tham khảo toàn diện

Thứ Ba, 07:51 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 3-2(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 3 tập 2 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Ba, 01:57 09/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 3-1(English Version) = Yonsei Mới - Nói và viết tiếng Hàn 3 tập 1 ( phiên bản tiếng Anh)

Thứ Hai, 18:20 08/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 4-2 = Yonsei mới: Nói và Viết tiếng Hàn . 4 tập 2

Thứ Hai, 16:48 08/08/2022

새 연세한국어 말하기와 쓰기. 4-1 = Yonsei mới: Nói và Viết tiếng Hàn . 4 tập 1

Thứ Hai, 16:34 08/08/2022