Quản lý chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm

Trình bày nội dung về cơ sở lý luận và khoa học về đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ và định hướng phát triển công nghệ trong ngành công nghệ

Quản lý chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm

Ngô Văn Quế, Nguyễn Huy Tiến

Khoa học xã hội

2002

Tóm tắt

Công nghiệp hóa thực chất là sự phát triển công nghệ. Đổi mới và chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Đối với nước ta có lợi thế của một nước đi sau, nếu chúng ta biết cáchlựa chọn, có khả năng tiếp thu và làm chủ công nghệ mới tiên tiến, hiện đại phù hợp với điều kiện môi trường sinh thái của đất nước, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời gian còn ngắn hơn.

Cuốn sách này nêu lên những lý luận và sự vận dụng thực tiến về đổi mới, chuyển giao và tiếp nhận công nghệ mới. Nó còn là những bài giảng cho các lớp bồi dưỡng của cán bộ lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp của ngành Công nghiệp và các lớp cao học, đào tạo thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh.

Nội dung cuốn sách gồm:

+ Chương 1: Cơ sở lý luận và khoa học về đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

+ Chương 2: Đổi mới công nghệ và định hướng phát triển công nghệ trong ngành công nghiệp.

+ Chương 3: Chuyển giao công nghệ và mua bán Licence.

+ Chương 4: Chất lượng sản phẩm và việc hòa nhập hệ thống quản lý chất lượng quốc tế.

Trích dẫn

Ngô Văn Quế, Nguyễn Huy Tiến. Quản lý chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm, Khoa học xã hội, 2002.

Bộ sưu tập

Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Quản lý chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàngQuản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)

Quản lý chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm

Lý thuyết và bài tập kế toán ngân hàngQuản Trị Doanh Nghiệp (Business Administration)

Mã QR

Quản lý chuyển giao công nghệ và chất lượng sản phẩm

Nội dung

  • Thứ Tư, 09:19 15/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Reflect 2: Listening & Speaking (Student's Book)

Thứ Sáu, 09:55 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:43 22/09/2023

Reflect 1: Reading & Writing

Thứ Sáu, 09:25 22/09/2023

Reflect 1: Listening & Speaking (Teacher's guide)

Thứ Sáu, 09:10 22/09/2023

Tìm hiểu văn hóa tâm linh của người Việt

Thứ Sáu, 08:33 22/09/2023

Chemistry in context applying chemistry to society

Thứ Tư, 08:33 15/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN

Thứ Tư, 08:21 15/06/2022

Giáo trình cung cấp điện Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN

Thứ Tư, 08:15 15/06/2022

Environmental science (tenth edition)

Thứ Tư, 08:12 15/06/2022

Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

Thứ Tư, 08:10 15/06/2022

Video giới thiệu