Chemistry in context applying chemistry to society

Studying the effects of chemicals found in nature on humans such as: air, the role of the ozone layer, the glazing effect, drinking water, neutralizing the threat of acid rain, reaction nuclear... Applications that use chemicals to produce energy, plastics, polymers, drugs, food.

Chemistry in context applying chemistry to society

Lucy Pryde Eubanks

Mc Graw Hill

2006

Abstract

Following in the tradition of the first nine editions, the goal of this successful, issues-based textbook,Chemistry in Context, is to establish chemical principles on a need-to-know basis for non-science majors, enabling them to learn chemistry in the context of their own lives and significant issues facing science and the world. The non-traditional approach of Chemistry in Context reflects today's technological issues and the chemistry principles within them. Global warming, alternate fuels, nutrition, and genetic engineering are examples of issues that are covered in Chemistry in Context.

Studying the effects of chemicals found in nature on humans such as: air, the role of the ozone layer, the glazing effect, drinking water, neutralizing the threat of acid rain, reaction nuclear... Applications that use chemicals to produce energy, plastics, polymers, drugs, food.

Citation

Lucy Pryde Eubanks. Chemistry in context applying chemistry to society. Mc Graw Hill, 2006.

Collection

Bộ sưu tập Công nghệ Hóa học

Related document

Chemistry in context applying chemistry to societyPharmaceutical nanotechnology innovation and productionEssentials in nanoscience and nanotechnology

Chemistry in context applying chemistry to society

Polymers for biomedicine : synthesis, characterization, and applications

Essentials in nanoscience and nanotechnology

QR code

Chemistry in context applying chemistry to society

Content

  • Thứ Tư, 08:33 15/06/2022

Tin tiêu điểm

Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam (Vietnam Open Educational Resources – VOER)

Thứ Sáu, 19:07 02/12/2022

Tài nguyên truy cập mở Digital Commons Network

Thứ Sáu, 15:15 04/11/2022

Thư viện ĐH Công nghiệp Hà Nội triển khai giới thiệu, hướng dẫn khai thác tài nguyên thư viện đến sinh viên K17

Thứ Năm, 07:43 27/10/2022

Giới thiệu bộ sưu tập lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy

Thứ Tư, 10:29 19/10/2022
THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

THÔNG BÁO V/v cấp tài khoản truy cập thư viện số ĐH Công nghiệp Hà Nội

Thứ Sáu, 15:09 30/09/2022

Các bài đã đăng

Ra quyết định & Giải quyết vấn đề = Decision making and problem solving

Thứ Sáu, 15:20 30/06/2023

Nhập môn du lịch - Introduction to tourism

Thứ Năm, 09:26 29/06/2023

Giáo trình phương pháp điều tra khảo sát: Nguyên lý và thực tiễn

Thứ Tư, 17:41 28/06/2023

The Business of Tourism Tenth Edition

Thứ Ba, 18:18 27/06/2023

Giáo trình thanh toán quốc tế

Chủ Nhật, 17:16 25/06/2023

Giáo trình kỹ thuật điều khiển động cơ điện Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN

Thứ Tư, 08:21 15/06/2022

Giáo trình cung cấp điện Sách dùng cho các trường đào tạo hệ THCN

Thứ Tư, 08:15 15/06/2022

Environmental science (tenth edition)

Thứ Tư, 08:12 15/06/2022

Giáo trình kỹ thuật an toàn hệ thống lạnh

Thứ Tư, 08:10 15/06/2022

Giáo trình kỹ thuật điện - Đặng Văn Đào

Thứ Tư, 08:04 15/06/2022

Video giới thiệu