Public Finance seventh edition

Public Finance--while continuing to follow an innovative approach that is both theoretical and empirical--is now completely updated to reflect major changes in its key topics

Public Finance seventh edition

Harvey S. Rosen

McGraw Hill

2015

Abstract

Public Finance--while continuing to follow an innovative approach that is both theoretical and empirical--is now completely updated to reflect major changes in its key topics.

New or revised information includes explanations of the Social Security trust fund, a new section on the alternative minimum tax (AMT), possible links between the corporation tax and high-profile scandals such as Enron, and more.

Citation

Harvey S. Rosen. Public Finance seventh edition. McGraw Hill, 2015

Collection

LĨNH VỰC KINH TẾ

Related document

Public Finance seventh editionManagerial Issues of Enterprise resourse planning systemsThe Founder's Mentality How to overcome the Predictable Crises of Growth Chris Zook
Public Finance seventh editionManagerial Issues of Enterprise resourse planning systemsThe Founder's Mentality How to overcome the Predictable Crises of Growth

QR code

Public Finance seventh edition

Content

  • Thứ Sáu, 13:02 11/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Energy Transfer in Alternative Vehicles

Thứ Sáu, 14:29 21/06/2024

Age of Auto Electric: Environment, Energy, and the Quest for the Sustainable Car

Thứ Sáu, 14:16 21/06/2024

Our Car as Power Plant

Thứ Sáu, 14:05 21/06/2024

企業変革の名著を読む = Đọc những cuốn sách hay nhất về chuyển đổi doanh nghiệp

Thứ Tư, 14:18 12/06/2024

Đánh thức năng lực vô hạn = Unlimited power

Thứ Tư, 14:08 12/06/2024

Những quy tắc để giàu có

Thứ Sáu, 11:23 11/11/2022

新版 産業翻訳パーフェクトガイド = Phiên bản mới Hướng dẫn hoàn hảo về bản dịch công nghiệp

Thứ Sáu, 11:14 11/11/2022

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Thứ Sáu, 11:10 11/11/2022

Những nẻo đường lập nghiệp

Thứ Sáu, 11:09 11/11/2022

新完全マスター読解 日本語能力試験N2 = Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật trình độ tiếng Nhật N2 hoàn chỉnh đọc hiểu hoàn chỉnh

Thứ Sáu, 11:06 11/11/2022