Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Cuốn sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình bày các vấn đề về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp.

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Tường Vy

Tài chính

2018

Tóm tắt

Cuốn sách Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trình bày các vấn đề về chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, nhằm giúp các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt những thông tin mới nêu trên.

Nội dung chính của cuốn sách gồm: Luật kế toán và quy định chi tiết thi hành; luật phí, lệ phí và quy định chi tiết thi hành; quy định về giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán; hướng dẫn quản lý và kiểm soát thu, chi qua kho bạc nhà nước; quy định về mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản trong cơ quan nhà nước; hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí; chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp; hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Trích dẫn

Tường Vy. Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Tài chính, 2018.

Bộ sưu tập

Bộ sưu tập Lĩnh vực Kinh tế

Tài liệu liên quan

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhấtChế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Cẩm nang dành cho kế toán trưởng chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành mới nhất

Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và giải đáp 480 tình huống các nghiệp vụ chủ yếu dành cho kế toán trưởng

Mã QR

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Nội dung

  • Thứ Sáu, 11:10 11/11/2022

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Những nẻo đường lập nghiệp

Thứ Sáu, 11:09 11/11/2022

新完全マスター読解 日本語能力試験N2 = Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật trình độ tiếng Nhật N2 hoàn chỉnh đọc hiểu hoàn chỉnh

Thứ Sáu, 11:06 11/11/2022

新完全マスター語彙 日本語能力試験N2 = Từ vựng Thạc sĩ Hoàn chỉnh Mới Kỳ thi Năng lực Nhật ngữ N2

Thứ Sáu, 10:38 11/11/2022

Những điều trường Harvard không dạy bạn

Thứ Sáu, 10:34 11/11/2022

新完全マスター聴解日本語能力試験N2= Bài kiểm tra năng lực tiếng Nhật tổng thể nghe hiểu N2 hoàn chỉnh mới

Thứ Sáu, 10:33 11/11/2022