Phong cách học tiếng Việt hiện đại

Cuốn sách trình bày những khái niệm cơ bản của nghiên cứu phong cách, phương pháp và các tiêu chí phân chia các phong cách chức năng của tiếng Việt, vị trí của ngôn ngữ nghệ thuật với tư cách là một phong cách chức năng độc lập trong hệ thống phong cách chức năng, đặc điểm của phong cách báo chí và sự vận động của ngôn ngữ báo in trong 25 năm Đổi mới...

Phong cách học Tiếng Việt hiện đại

Hữu Đạt

Giáo dục Việt Nam

2016

Tóm tắt

Cuốn sách sẽ cung cấp cho người đọc một hệ thống kiến thức phong phú về đặc điểm ngôn ngữ trong mỗi loại phong cách chức năng cụ thể như: phong cách khẩu ngữ tiếng Việt, phong cách hành chính - công vụ, phong cách báo chí, phong cách chính luận, phong cách khoa học và phong cách nghệ thuật. Vì vậy, khi đọc công trình này, bạn đọc có thể vận dụng các tri thức về tiếng Việt để thực hiện tốt các công việc như sọan thảo văn bản hành chính, tổ chức các bài báo dưới hình thức bản tin, phóng sự điều tra,... cũng như tổ chức các công trình nghiên cứu khoa học, nghiên cứu tác phẩm văn chương...

Cuốn sách gồm những phần sau:

  1. Lịch sử nghiên cứu và những khái niệm cơ bản của phong cách học
  2. Đối tượng, nhiệm vụ và các phương pháp nghiên cứu của phong cách học
  3. Cơ sở phân chia các phong cách chức năng và hoạt động của các phong cách trong Tiếng Việt
  4. Giá trị phong cách của một số đơn vị ngôn ngữ và biện pháp tu từ ngữ nghĩa trong Tiếng Việt.

Trích dẫn

Hữu Đạt, Phong cách học tiếng Việt hiện đại, Giáo dục Việt Nam 2016

Bộ sưu tập

Ngành TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM ( 7220101 )

Tài liệu liên quan

Phong cách học tiếng Việt hiện đạiNgôn ngữ báo chíGiáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài

Phong cách học tiếng Việt hiện đại

Ngôn ngữ báo chíGiáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài

Mã QR

Phong cách học tiếng Việt hiện đại

Nội dung

  • Thứ Ba, 16:26 06/06/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Giáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài

Thứ Ba, 15:06 06/06/2023

Ngôn ngữ báo chí - Những vấn đề cơ bản

Thứ Ba, 13:32 06/06/2023

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Thứ Ba, 10:02 06/06/2023

Những mô hình kinh tế hộ nông dân miền núi đi lên sản xuất hàng hóa

Thứ Ba, 09:56 06/06/2023

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Thứ Ba, 09:24 06/06/2023