Giáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài

Cuốn sách trình bày những nét cơ bản về hai chủ đề lớn là kinh tế, xã hội, ngoài ra còn có một vài chủ đề khác có liên quan dành cho người nước ngoài.

Giáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài

Vũ Văn Thi

Đại học Quốc gia Hà Nội

2020

Tóm tắt

Cuốn giáo trình, trình bày về 02 nội dung chính:

- Kinh tế: Giáo trình tập trung giới thiệu một vấn đề kinh tế của Việt Nam và thế giới... Tuy chỉ thể hiện trong một số bài nhưng các vấn đề về kinh tế được đề cập đến khá rộng với lượng từ vựng chuyên ngành đủ lớn, có thể giúp sinh viên nước ngoài đọc hiểu được các vấn đề cơ bản về lĩnh vực kinh tế.

- Xã hội: Giáo trình tập trung giới thiệu một số vấn đề về xã hội, chế độ chính trị - xã hội, kinh tế... Các bài đọc đã giới thiệu được một lượng từ vựng chuyên ngành khá lớn phục vụ cho việc đọc hiếu các tài liệu tham khảo về các vấn đề xã hội, kinh tế. Những bài đọc này sẽ giúp ích cho sinh viên nước ngoài trong việc nghiên cứu các tài liệu về xã hội bằng tiếng Việt.

Nội dung cuốn giáo trình gồm các bài học sau:

 1. Vài nét khái quát về Việt Nam;
 2. Chế độ chính trị Việt Nam;
 3. Nền kinh tế Việt Nam từ điểm nhìn năm 2010;
 4. Thực trạng giao thông đường bộ của Việt Nam;
 5. Vịnh Hạ Long và vấn đề bảo tồn;
 6. Vài nét về giáo dục hiện nay;
 7. Bản tin và tin vấn;
 8. Khoa học, công nghệ hiện đại và nền kinh tế trị thức;
 9. Biến đổi khí hậu;
 10. Một vài suy nghĩ về kinh tế tư nhân ở Việt Nam;
 11. Bảo vệ môi trường;
 12. Đàm phán Việt - Mỹ;
 13. Chuyện bây giờ mới kể;
 14. Những tác động của toàn cầu hóa; Đô thị hóa và phát triển bền vững;
 15. 19/8/1945 Cuộc khỏi nghĩa của những người tay không

Trích dẫn

Vũ Văn Thi, Giáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020

Bộ sưu tập

Ngành TIẾNG VIỆT VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM ( 7220101 )

Tài liệu liên quan

Giáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoàiNgôn ngữ báo chíTiếng Việt du lịch

Giáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài

Ngôn ngữ báo chíTiếng Việt du lịch

Mã QR

Giáo trình tiếng Việt - chuyên ngành 3: Kinh tế - xã hội cho người nước ngoài

Nội dung

 • Thứ Ba, 15:06 06/06/2023

Tin tiêu điểm

PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nga, Giám đốc - Trung tâm Đào tạo Sau đại học trao tặng 02 đầu sách ngoại văn cho Trung tâm Thông tin - Thư viện

Thứ Sáu, 07:37 24/05/2024
Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Hướng dẫn khai thác Bộ sưu tập tài nguyên giáo dục mở (OER)

Thứ Bảy, 15:58 04/05/2024

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023

Các bài đã đăng

Electric Vehicle Efficient Power and Propulsion Systems

Thứ Ba, 13:54 02/07/2024

Smart Sustainable Manufacturing Systems

Thứ Ba, 13:47 02/07/2024

Green Technology and Renewable Energy Projects

Thứ Ba, 13:40 02/07/2024

Performance and Safety Enhancement Strategies in Vehicle Dynamics and Ground Contac

Thứ Ba, 13:30 02/07/2024

Keeping Autonomous Driving Alive

Thứ Ba, 13:22 02/07/2024

Ngôn ngữ báo chí - Những vấn đề cơ bản

Thứ Ba, 13:32 06/06/2023

Giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân

Thứ Ba, 10:02 06/06/2023

Những mô hình kinh tế hộ nông dân miền núi đi lên sản xuất hàng hóa

Thứ Ba, 09:56 06/06/2023

Bệnh quan liêu trong công tác cán bộ ở nước ta hiện nay: Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp

Thứ Ba, 09:24 06/06/2023

Bán cầu Châu Á mới: Sự chuyển giao tất yếu quyền lực toàn cầu sang phương Đông

Thứ Ba, 09:17 06/06/2023