Personal Finance seventh edition

Kapoor/Dlabay/Hughes' Personal Finance is the #1 market-leading Personal Finance text. It provides comprehensive coverage of personal financial planning in the areas of money management, career planning, taxes, consumer credit, housing and other consumer decisions, legal protection, insurance, investments, retirement planning, and estate planning

Personal Finance seventh edition

Jack R. Kapoor

McGraw-Hill/Irwi

2004

Abstract

Kapoor/Dlabay/Hughes' Personal Finance is the #1 market-leading Personal Finance text. It provides comprehensive coverage of personal financial planning in the areas of money management, career planning, taxes, consumer credit, housing and other consumer decisions, legal protection, insurance, investments, retirement planning, and estate planning.

The goal of this text is to teach students the fundamentals of financial planning so they can make informed choices related to spending, saving, borrowing, and investing that lead to long-term financial security.

Personal Finance, 7/e provides many financial planning tools using a step-by-step approach to help students identify and evaluate choices as well as understand the consequences of decisions in terms of opportunity costs

Citation

Jack R. Kapoor. Personal Finance , McGraw-Hill/Irwi, 2004

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Personal Finance seventh editionNew products managementPeace and the public purse: Economic policies for postwar state building
Personal Finance seventh editionNew products managementPeace and the public purse: Economic policies for postwar state building

QR code

Personal Finance seventh edition

Content

  • Thứ Hai, 13:59 14/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Operations Now second edition

Thứ Hai, 13:46 14/11/2022

Điện ảnh Việt Nam trên những ngả đường thế giới

Thứ Hai, 13:29 14/11/2022

Phương pháp nghiên cứu khoa học : Giáo trình dành cho cao học, đại học

Thứ Hai, 11:22 14/11/2022

Acadamic writing Chỉ dẫn viết luận chuẩn quốc tế dành cho sinh viên

Thứ Hai, 11:21 14/11/2022

Power Up: Taking Charge of Your Financial Destiny

Thứ Hai, 11:05 14/11/2022