Operations Now second edition

There is no better book than Operations Now: Profitability, Processes, Performance to motivate your students to learn about operations management and how and why it is critical to success in business.

Operations Now second edition

Byson J. Finch

McGraw-Hill/Irwi

2007

Abstract

There is no better book than Operations Now: Profitability, Processes, Performance to motivate your students to learn about operations management and how and why it is critical to success in business.

The Second Edition retains its cutting-edge content and unique Resource/Profit Model, a conceptual framework that places operations management in a context of business financial performance.Through the use of a framework that serves as an organizing model for the text and as an Internet portal to state-of-the-art learning resources, including interactive models, business tours, spreadsheet tutors, and other hands-on experiences, Operations Now is unmatched at meeting the learning needs of virtually any student.

By using the text to do what it can do best, and by using the Internet to do what it can do best, Operations Now enables students to learn operations management concepts and techniques in the context in which they exist in the real world.

Citation

Byson J. Finch. Operations Now second edition, McGraw-Hill/Irwi, 2007

Collection

Lĩnh vực Kinh tế

Related document

Operations Now second editionMc Millan on OptionsMoney, banking, and financial markets
Operations Now second editionMc Millan on OptionsMoney, banking, and financial markets

QR code

Operations Now second edition

Content

  • Thứ Hai, 13:46 14/11/2022

Tin tiêu điểm

Truy cập hàng triệu sách điện tử miễn phí với The Online Books Page

Thứ Hai, 08:38 22/01/2024
5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

5 khóa học miễn phí về thiết kế đồ họa

Thứ Tư, 09:33 13/12/2023

7 khóa học “Kỹ thuật cơ khí” sinh viên ngành Cơ khí cần biết

Thứ Sáu, 13:57 08/12/2023
[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

[Coursera] Khóa học “Tìm hiểu các phương pháp nghiên cứu” của ĐH Luân Đôn

Thứ Hai, 08:55 06/11/2023

Khai thác danh mục tạp chí mở Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Thứ Sáu, 15:50 18/08/2023

Các bài đã đăng

Cảm luận nghệ thuật

Thứ Tư, 08:42 21/02/2024

Giáo trình địa lý du lịch

Thứ Tư, 08:28 21/02/2024

Cẩm nang công tác pháp chế

Thứ Tư, 08:00 21/02/2024

Người Khơ Mú ở Việt nam

Thứ Năm, 10:06 01/02/2024

Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tài chính phục vụ xóa đói, giảm nghèo

Thứ Năm, 09:56 01/02/2024

Điện ảnh Việt Nam trên những ngả đường thế giới

Thứ Hai, 13:29 14/11/2022

Phương pháp nghiên cứu khoa học : Giáo trình dành cho cao học, đại học

Thứ Hai, 11:22 14/11/2022

Acadamic writing Chỉ dẫn viết luận chuẩn quốc tế dành cho sinh viên

Thứ Hai, 11:21 14/11/2022

Power Up: Taking Charge of Your Financial Destiny

Thứ Hai, 11:05 14/11/2022

Einstein

Thứ Hai, 11:03 14/11/2022